image banner
Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2022/TT-BXD 26/09/2022 Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 Ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
Lượt xem: 136
Tải về 8
1673/QĐ-SXD.VP 18/05/2022 Quyết định về việc công khai bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Nghệ An
Lượt xem: 169
Tải về 13
1219/QĐ-UBND 06/05/2022 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Nghệ An
Lượt xem: 163
Tải về 1
19/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Nghị định số 19/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
Lượt xem: 191
Tải về 8
14/2021/TT-BXD 08/09/2021 Thông tư số 14/2021/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
Lượt xem: 339
Tải về 7
11/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư số 11/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 232
Tải về 8
12/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư số 12/2021/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng
Lượt xem: 235
Tải về 14
13/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư số 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
Lượt xem: 172
Tải về 8
10/2021/TT-BXD 25/08/2021 Thông tư số 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
Lượt xem: 175
Tải về 7
09/2021/TT-BXD 16/08/2021 Thông tư số 09/2021/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Lượt xem: 163
Tải về 8
123
Thông báo