image banner
Cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng

 

I. BAN LÃNH ĐẠO:

1. Ông:       Nguyễn Trường Giang

Chức vụ:    Giám đốc sở

Điện thoại:  0238.3577.966

 

2. Ông:        Vũ Tuấn Dũng
Chức vụ:      Phó Giám đốc sở

Điện Thoại:  

 

3. Ông:         Nguyễn Đình Lợi

Chức vụ;      Phó Giám đốc sở

Điện thoại:   0238.3830.943

 

4. Ông:         

Chức vụ;      Phó Giám đốc sở

Điện thoại:   

II. CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG NGHỆ AN:

1. Bà:          Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ:     Chủ tịch Công đoàn ngành

Điện thoại:  0238.3847.391

III. VĂN PHÒNG:

1. Ông:       Nguyễn Văn Hà

Chức vụ:    Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0238.3830.944

2. Ông:       Cao Thành Sơn

Chức vụ:    Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0238.3842191


IV: THANH TRA SỞ XÂY DỰNG:

 

1. Ông:       Đinh Loan Hiền
Chức vụ:    Chánh Thanh tra

2. Ông:      Trần Viết Thắng

Chức vụ:    Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0238.3592.454

 

V. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc và Phát triển đô thị

Trưởng phòng:        Nguyễn Hồng Sơn

Phó trưởng phòng:  Nguyễn Việt Đức
Phó trưởng phòng:
Điện thoại: 0238.3830.940

 

2. Phòng Quản lý xây dựng

Trưởng phòng:        Nguyễn Hồng Hải

Phó trưởng phòng:  Trần Văn Thanh
Phó trường phòng:  

Điện thoại: 02383.830.941

 

3. Phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản

Trưởng phòng:        Nguyễn Thế Phiệt

Phó trưởng phòng: Nguyễn Khắc Đức
Điện thoại: 02383.590.687

 

4. Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Trưởng phòng:       Nguyễn Tuấn Tài

Phó trưởng phòng: Nguyễn Đức Hoàng
Phó trưởng phòng: 

Điện thoại: 0238.8602.373

 

5. Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

Trưởng phòng:        Nguyễn Anh Dũng

Phó trưởng phòng:  Lê Khánh Sang

Phó trưởng phòng:  Lê Anh Ngọc

Điện thoại: 0238.8602474 - 02383.830.942

 

6. Phòng Giám định kỹ thuật  và Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Trưởng phòng:       Phạm Quốc Trí

Phó trưởng phòng: 

Điện thoại: 0238.3840.439

VI. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Trung tâm kiểm định xây dựng Nghệ An

Địa chỉ: Số 76 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0238.3594.555

 

2. Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An

Địa chỉ: KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - TP Vinh - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847.333

Thông báo