image banner
Thông báo số 107/TB-UBND ngày 24/02/2023 Về việc công bố kết luận kiểm định chất lượng công trình và yêu cầu di chuyển người và toàn bộ tài sản ra khỏi nhà chung cư có mức độ nguy hiểm cấp D, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể đối với Nhà C8 thuộc Khu C, khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh
Tải về
Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập