image banner
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Nghị định số 19/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
Lượt xem: 32
Tải về 3
14/2021/TT-BXD 08/09/2021 Thông tư số 14/2021/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
Lượt xem: 212
Tải về 4
11/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư số 11/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 75
Tải về 3
12/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư số 12/2021/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng
Lượt xem: 74
Tải về 6
13/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư số 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
Lượt xem: 47
Tải về 6
10/2021/TT-BXD 25/08/2021 Thông tư số 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
Lượt xem: 41
Tải về 2
09/2021/TT-BXD 16/08/2021 Thông tư số 09/2021/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Lượt xem: 36
Tải về 2
08/2021/TT-BXD 02/08/2021 Thông tư số 08/2021/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc
Lượt xem: 35
Tải về 2
67/2021/NĐ-CP 15/07/2021 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Lượt xem: 27
Tải về 0
05/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
Lượt xem: 43
Tải về 0
123