image banner
Ngành Xây dựng Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2022

(Xây dựng) - Chiều 19/01 tại thành phố Vinh, Sở Xây dựng Nghệ An đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022.

nganh xay dung nghe an trien khai nhiem vu nam 2022
Ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An, năm 2021 triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có khá nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ xây dựng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, ngành Xây dựng Nghệ An đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Tốc độ tăng trưởng trong năm 2021 đạt 7,39%, tổng sản phẩm GRDP ngành Xây dựng theo giá so sánh 2010 ước đạt 12.539 tỷ đồng. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị ước đạt 96%, tỷ lệ đô thị hóa 32,4%. Trong năm 2021 đã thẩm định 461 dự án/công trình, tổng giá trị thẩm định 6.610 tỷ đồng, cắt giảm 241 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3,5%.

Trong năm qua, Sở Xây dựng đã thực hiện tốt công tác quản lý về kiến trúc, quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị. Đã tham mưu UBND tỉnh cho phép các địa phương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện song song với quy hoạch tỉnh để hoàn thiện tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay đã có 02 huyện được phê duyệt đồ án (Nam Đàn, Yên Thành), 08 huyện đã phê duyệt nhiệm vụ. Thẩm định đồ án quy hoạch 632 hồ sơ, thẩm định 6 quy hoạch phân khu. Quy hoạch 240 quy hoạch chi tiết… Chất lượng thẩm định ngày càng được nâng cao, các đồ án điều chỉnh quy hoạch theo hướng tốt hơn, đảm bảo các quy chuẩn, về quy hoạch xây dựng.

Kiểm tra chặt chẽ năng lực của tổ chức tư vấn, khảo sát thiết kế… thực hiện tốt việc quản lý giá xây dựng và bồi thường giải phóng mặt bằng thông qua việc công bố giá vật xây dựng và chỉ số giá xây dựng, công bố giá thép do biến động tăng đột biến (các tháng 4, 5, 7/2021). Trong năm 2021 đã ban hành 6 văn bản về kế hoạch cải cách hành chính, tiếp nhận và xử lý 17.185 văn bản đến; 6.338 văn bản đi.

nganh xay dung nghe an trien khai nhiem vu nam 2022
Ông Nguyễn Đình Lợi – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Năm 2022, ngành Xây dựng Nghệ An tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 9,9%, tổng sản phẩm GRDP ngành Xây dựng theo giá so sánh đạt 13.730 tỷ đồng. Trong công tác quản lý Nhà nước của Sở đề ra một số giải pháp trong tâm sau: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục hoàn thiện quy định nội bộ của đơn vị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Xây dựng sau khi có hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 một số dịch vụ.

Phối hợp triển khai hoàn thành hợp phần quy hoạch xây dựng và hệ thống đô thị trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc UBND các huyện hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện. Rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lập điều chỉnh quy hoạch các đô thị theo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị theo quy hoạch tỉnh.

Cùng với đó là chỉ đạo các địa phương lập điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới sau khi quy hoạch vùng huyện được phê duyệt, trong đó chú trọng chất lượng quy hoạch theo hướng phân loại xã theo các vùng khác nhau: Đồng bằng, ven biển, trung du, miền núi, ven đô thị và dọc quốc lộ. Hoàn thành công tác lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh theo định hướng Quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Tham mưu, chỉ đạo các huyện thành thị triển khai lập Chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị. Tham mưu lập đề án nâng loại đô thị, phân loại đô thị theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch xây dựng, kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định quy hoạch xây dựng đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất. Triển khai thực hiện có hiệu quả các định hướng, chiến lược, đề án, chương trình về hạ tầng kỹ thuật đô thị được phê duyệt…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành Xây dựng trong thời gian qua. Cơ bản nhất trí với báo cáo năm 2021 và 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Xây dựng trong năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo ngành Xây dựng cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, đẩy nhanh công tác hướng dẫn lập quy hoạch vùng huyện.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành Xây dựng cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh. Rà soát, đánh giá các phân khu chức năng, các dự án để đầu tư để khắc phục những tồn tại. Đẩy nhanh công tác hướng dẫn lập quy hoạch vùng huyện. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, quan tâm đến chính sách phát triển nhà ở, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tinh thần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

nganh xay dung nghe an trien khai nhiem vu nam 2022
Quang cảnh Hội nghị ngành Xây dựng Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến. Rà soát sửa đổi, ban hành hệ thống quy chế để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, quan tâm đến chính sách phát triển nhà ở, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên tinh thần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp…

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Lợi – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều tập thể cá nhân trực thuộc Sở Xây dựng được nhận bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An.

Quang Hợp

Nguồn: baoxaydung.com.vn

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập