image banner
Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc năm 2023

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

CMND/CCCD

Lĩnh vực cấp chứng chỉ
hành nghề HĐXD

Hình thức cấp

Ngày cấp

1

LÊ VĂN TOÀN

25/04/1980

040080007686

Thiết kế kiến trúc công trình

Gia hạn

30/03/2023

2

ĐẶNG QUANG TRUNG

08/03/1980

040080002014

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

30/03/2023

3

NGUYỄN VĂN THÀNH

12/07/1984

040084003751

Thiết kế kiến trúc công trình

Gia hạn

30/03/2023

4

ĐOÀN XUÂN HIỆU

02/08/1985

042085050921

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

18/04/2023

5

NGUYỄN SỸ CÔNG

12/10/1992

187199827

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

12/05/2023

6

NGUYỄN THUẬN THÀNH

14/05/1990

040190015427

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

05/06/2023

7

PHẠM TRỌNG HUYNH

06/5/1996

040096011442

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

05/06/2023

8

NGUYỄN HỒNG THÁI

20/10/1986

040086018355

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

05/06/2023

9

HỒ VĂN PHÚC

02/5/1986

040086004622

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

05/06/2023

10

LÊ ANH TUẤN

26/12/1985

038085028850

Thiết kế kiến trúc công trình

Gia hạn

05/06/2023

11

NGUYỄN SỸ THẠCH

13/11/1990

040090012440

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

05/06/2023

 

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập