Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Xem tiếp... 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 5/2021)
(Thời gian sát hạch: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 21/10/2021)
Thông báo về việc tiếp nhận lại hồ sơ sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân
Thông báo công khai thông tin các nhà ở hình thành trong tương lai đã được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện được bán
Gồm 04 dự án Khu đô thị Long Sơn 1; Long Sơn 2; Long Sơn 3; Long Sơn 4 phường Long Sơn, thi xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
Giấy phép xây dựng Nhà máy dầu Vinh tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh của Công ty CP Dầu thực vật Tường An
(Hạng mục:   Bồn chứa dầu (phần xây dựng)
Giấy phép xây dựng có thời hạn Văn phòng làm việc và kinh doanh tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai của Công ty TNHH Bình Minh
(Cấp GPXD có thời hạn 02 hạng mục công trình: Văn phòng làm việc & kinh doanh và Nhà dịch vụ, giải trí)
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu