Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Could not find the specified library component: hoidaptructuyen_link
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo về việc cung cấp thông tin dự án: “Khu nhà ở xã hội, nhà liền kề và thương mại dịch vụ” tại xã Nghi phú – Vinh – Nghệ An. (11/05/2016 04:19 PM)

CÔNG TY TNHH

TRƯỜNG THÀNH

Số: 59CV.TT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày 5 tháng 5 năm 2016

 THÔNG BÁO
V/v: Cung cấp thông tin dự án: : “Khu nhà ở xã hội, nhà liền kề và thương mại dịch vụ” tại xã Nghi phú – Vinh – Nghệ An.

 

Căn cứ điều 14 Thông tư 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 hướng dẫn thực hiện mốt số nội dung của Nghi định số 188/2013/NĐ-Cp ngày 20/11/2013 của Chính Phủ về việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Công ty TNHH Trường Thành cung cấp thông tin về dự án: “Khu nhà ở xã hội, nhà liền kề và thương mại dịch vụ” tại xã Nghi phú – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An do Công ty làm chủ đầu tư dự án như sau:

1. Tên dự án:                       Khu nhà ở xã hội, nhà liền kề và thương mại dịch vụ

2. Cấp công trình :              Cấp II

3. Chủ đầu tư:                      Công ty TNHH Trường Thành

- Địa chỉ trụ sở chính:          Số 8 – Hồ Tông Thốc – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An

- Địa chỉ Ban QLDA:            Số 8 – Hồ Tông Thốc – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại:                                          0383.518.312                       Fax: 0383.518.312

4. - Địa điểm xây dựng:     Số 8 – Đường Hồ Tông Thốc – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An

5. Địa chỉ liên lạc, nộp đơn đăng ký: Phòng bán hàng ban QL Dự án thuộc Công ty TNHH Trường Thành, số 08 – Xã Nghi phú – Vinh – Nghệ An.

6. Tiến độ thực hiện dự án: Quý II/2015  và dự kiến hoàn thành đến quý II/2016

7. Quy mô dự án:                                                                                - Diện tích khu đất:              578.8m2 ;              

- Diện tích xây dựng:           528m2   - Tổng diện tích sàn:           7.604m2

- Số lượng căn hộ:                              56 căn hộ (Diện tích từ 63.5m2 đến 68.5m2)

        - Số tầng:                                               9 tầng + 1 tầng hầm

- Tổng số căn hộ:                                 56 căn hộ

* Diện tích các căn hộ:

- Căn hộ số 01: Diện tích thông thủy: 59.8 m2 (Diện tích tim tường 63.5m2)

- Căn hộ số 02: Diện tích thông thủy: 58.7 m2 (Diện tích tim tường 63.5m2)

- Căn hộ số 03: Diện tích thông thủy: 58.6 m2 (Diện tích tim tường 63.5m2)

- Căn hộ số 04: Diện tích thông thủy: 59.1 m2 (Diện tích tim tường 64m2)

- Căn hộ số 05: Diện tích thông thủy: 64.4 m2 (Diện tích tim tường 68.5m2)

- Căn hộ số 06: Diện tích thông thủy: 63.8 m2 (Diện tích tim tường 68.5m2)

- Căn hộ số 07: Diện tích thông thủy: 58.4 m2 (Diện tích tim tường 64m2)


8. Giá bán căn hộ (tạm tính): Từ 8.500.000đ- 9.000.000đ/ m2.

Sau khi ký hợp đồng, khách hàng nộp tiền theo tiến độ giải ngân trong hợp đồng (theo tiến độ xây dựng của dự án và theo đơn giá tạm tính). Công ty có hợp tác với ngân hàng để phục vụ các khách hàng có nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội từ gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng theo nghị quyết số 02 của Chính phủ (lãi suất ưu đãi không vượt quá 6% năm và thời gian vay tối đa là 15 năm)

9. Thời gian đăng ký:

                Bắt đầu nhận đơn đăng ký: Ngày 09/4/2015

                Công ty TNHH Trường Thành xin thông báo để các khách hàng có nhu cầu được biết và đăng ký mua căn hộ thuộc dự án “Khu nhà ở xã hội, nhà liền kề và thương mại dịch vụ” tại xã Nghi phú – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An.

                                                                                                                               

Nơi nhận:                                                                                                                              GIÁM ĐỐC

-          Như trên

-          Lưu văn thư                                                                                                                  (đã ký)

 

 

    Nguyễn Đình Trường

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu