Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Could not find the specified library component: hoidaptructuyen_link
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2020 (07/08/2020 07:30 AM)

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

CMND

Lĩnh vực cấp chứng chỉ
hành nghề HĐXD

Hạng

Ngày cấp

1

Bùi Mạnh Hưng

03/02/1991

186698501

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ

III

2

Trần Oanh

27/4/1979

186171227

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

II

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng

III

3

Đặng Văn Chiến

06/01/1982

182533941

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

III

Định giá xây dựng

III

4

Trần Huy Bình

06/10/1992

187176556

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ

II

5

Nguyễn Khắc Toàn

05/6/1983

186270133

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

II

6

Hoàng Đức Thăng

09/7/1988

186407349

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, Công nghiệp, HTKT

III

17/01/2020

7

Bùi Đình Hoàng

20/8/1984

182519330

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

8

Vương Thúc Sao

25/4/1985

186187225

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

9

Nguyễn Cao Thảo

29/6/1983

182555970

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

10

Lê Việt Hoàng

04/3/1990

186976656

Khảo sát địa hình

III

17/01/2020

11

Ngô Trí Thông

28/8/1957

182234598

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, Công nghiệp

II

17/01/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

12

Nguyễn Viết Quảng

10/10/1989

187147982

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

III

17/01/2020

13

Lê Minh Hùng

28/01/1982

182511974

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

III

17/01/2020

14

Nguyễn Quang Huy

08/7/1982

182291712

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

15

Dương Anh Tuấn

17/11/1977

182134465

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

16

Phạm Minh Quang

04/5/1988

186664210

Khảo sát địa hình

III

17/01/2020

17

Lê Văn Hùng

15/9/1978

182258874

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp

II

17/01/2020

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp

II

18

Hồ Hữu Bình

22/5/1978

182115121

Khảo sát địa hình

II

17/01/2020

19

Lê Anh Tuấn

21/5/1973

182104750

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

20

Bạch Hưng Toản

02/7/1985

186038714

Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi

II

17/01/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

II

21

Phan Văn Nhật

10/12/1985

186097665

Thiết kế công trình Giao thông

II

17/01/2020

Giám sát công trình giao thông

II

22

Nguyễn Văn Mỹ

20/10/1981

182436404

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

23

Thái Khắc Định

22/12/1972

181648408

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

24

Lê Văn Thành

02/09/1991

186900618

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

17/01/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

25

Nguyễn Trường Giang

16/4/1985

186197430

Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, Công nghiệp

II

26

Hoàng Nghĩa Bảo Thắng

01/11/1992

187187933

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

17/01/2020

27

Ngô Quang Chính

15/01/1982

182389938

Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

17/01/2020

28

Lê Đức Phương

30/4/1983

186007886

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

29

Ngô Phú Nho

20/10/1974

181999237

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

30

Nguyễn Cảnh Tài

20/5/1979

182259129

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

31

Nguyễn Xuân Khánh

14/10/1981

182385853

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

32

Hồ Đức Sơn

31/8/1982

186037158

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

28/02/2020

33

Trần Văn Dũng

10/10/1984

183399667

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Hạ tầng kỹ thuật

II

28/02/2020

34

Lê Thị Minh Nguyệt

30/11/1982

182488281

Giám sát thi công xây dựng công trình Cấp, thoát nước

II

28/02/2020

35

Phan Hiếu Đức

27/10/1976

182134241

Thiết kế kiến trúc công trình

II

28/02/2020

36

Mai Trọng An

11/08/1977

182231983

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

28/02/2020

Thiết kế cơ - điện công trình

II

37

Nguyễn Văn Hải

25/10/1974

181935618

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

38

Lê Anh Thư

17/11/1981

182436372

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

39

Hoàng Đình Sơn

09/10/1989

186847777

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

28/02/2020

40

Trần Minh Sơn

05/5/1974

181972183

Giám sát thi công xây dựng Công trình Dân dụng

III

28/02/2020

41

Lê Thế Phương

6/11/1984

182545060

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

II

28/02/2020

Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi

III

42

Lê Anh Tuấn

21/5/1973

182104750

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

43

Thài Huy Hoàng

08/02/1982

183279482

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

44

Nguyễn Ngọc Trân

13/01/1983

182482261

Thiết kế kiến trúc công trình

II

28/02/2020

45

Lê Anh Hoàng

05/10/1987

186466077

Giám sát thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp

III

28/02/2020

46

Bạch Văn Hải

13/5/1984

186070186

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

47

Nguyễn Anh Tuấn

28/4/1980

182328928

Thiết kế công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

II

48

Nguyễn Mạnh Hùng

15/9/1970

183855075

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

49

Trần Hoàng Đạt

15/3/1980

182306148

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng và Công nghiệp

II

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

50

Dương Đình Điệp

08/4/1979

182285401

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

III

51

Nguyễn Hữu Trung

05/6/1993

187202955

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

52

Bùi Trọng Phúc

22/3/1971

181770577

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

II

53

Trần Quang Hoàng

0202/1982

186019152

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ

III

54

Nguyễn Hữu Chỉnh

25/3/1987

186486972

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

III

28/02/2020

55

Lê Tuấn Anh

11/6/1977

182066149

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

28/02/2020

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

56

Bùi Đức Điệp

18/11/1984

182448748

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

II

28/02/2020

Thiết kế xây dựng công trình: Thủy lợi

II

57

Phạm Ngọc Thái

22/10/1989

186720853

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

58

Lê Tiến Dũng

30/11/1977

182111713

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

III

28/02/2020

59

Đinh Đức Thọ

10/11/1982

182394501

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

60

Hồ Ánh

19/8/1980

182433007

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

61

Giao Dũng

08/4/1982

182534403

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị điện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

28/02/2020

62

Đặng Việt Dũng

05/12/1972

182456489

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

28/02/2020

63

Mạnh Trọng Hà

12/4/1991

186776313

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

28/02/2020

64

Nguyễn Quốc Uy

31/10/1990

186887159

Thiết kế xây dựng công trình Đường dây và TBA

III

28/02/2020

65

Nguyễn Sỹ Thắng

02/8/1973

182027070

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

66

Hồ Văn Dũng

05/02/1987

186194794

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

67

Trần Văn Thắng

23/8/1975

182394918

Thiế kế kiến trúc công trình

II

28/02/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng và công nghiệp

II

68

Nguyễn Thanh Cảnh

17/11/1982

182524712

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

69

Đường Quang Huy

25/6/1982

182426520

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

70

Hoàng Anh Tuấn

01/01/1984

182494334

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

71

Nguyễn Hồng Hiếu

16/01/1974

181887698

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

28/02/2020

72

Nguyễn Văn Dương

15/7/1982

182355414

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

28/02/2020

73

Trần Anh Lân

13/9/1964

186526645

Quản lý dự án ĐTXD công trình Điện

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Đường dây và trạm biến áp, điện chiếu sáng

II

74

Nguyễn Đình Cường

19/5/1987

186375774

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

75

Nguyễn Hoàng Nam

27/10/1982

182436627

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

76

Hoàng Xuân Hiển

04/02/1988

186489194

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

77

Đàm Thị Hường

14/8/1991

186851834

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

78

Hoàng Công Khôi

02/4/1982

182505021

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

79

Nguyễn Sỹ Bằng

12/12/1986

186463788

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp và HTKT

III

28/02/2020

80

Nguyễn Ngọc Chiến

02/4/1982

182505220

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

81

Phạm La Trường

15/11/1984

186246404

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

82

Nguyễn Trọng Tùng

14/9/1987

186456689

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

83

Võ Đình Văn

27/11/1987

186407646

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, HTKT

III

28/02/2020

84

Trần Hữu Phú

03/7/1991

186821842

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, HTKT

III

28/02/2020

85

Nguyễn Đình Thanh

04/10/1986

186246486

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

86

Nguyễn Hữu Nam

08/6/1979

182216250

Giám sát Thi công công trình Thủy lợi

II

19/05/2020

87

Phạm Hồng Thắng

13/3/1984

186165100

Giám sát Thi công công trình Thủy lợi

III

19/05/2020

88

Võ Mạnh Hùng

19/5/1978

182243783

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp

II

19/05/2020

89

Hoàng Hữu Châu

02/8/1952

186472062

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

90

Phan Đức Phúc

20/12/1984

186253796

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

91

Lê Thanh Hải

11/7/1984

186216893

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

92

Vũ Mạnh Hùng

24/8/1984

186022909

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

93

Nguyễn Công Châu

08/11/1983

186046492

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

94

Văn Anh Hùng

24/12/1968

181512969

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Đường dây và TBA

II

19/05/2020

95

Phạm Anh Tuấn

21/4/1986

186367473

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

19/05/2020

96

Lê Đình Công

21/7/1988

186699405

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

19/05/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tâng kỹ thuật

III

97

Hoàng Khắc Hường

19/5/1982

182239850

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

98

Mai Huy Hà

26/7/1985

186160664

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

19/05/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tâng kỹ thuật

III

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, Công nghiệp

III

99

Nguyễn Quang Minh

03/11/1979

182356906

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

II

19/05/2020

100

Hoàng Hải Hà

01/01/1983

182398719

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ;

III

19/05/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ;

II

101

Nguyễn Bá Thạch

24/02/1989

186720474

Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật;

III

19/05/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tâng kỹ thuật

II

102

Nguyễn Hồng Hải

04/10/1977

182122849

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ;

II

19/05/2020

103

Hoàng Vĩnh An

27/6/1976

182125555

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật;

III

104

Đậu Sỹ Mạnh

05/10/1982

186012172

Khảo sát địa chất công trình

II

19/05/2020

105

Nguyễn Tất Sỹ

15/01/1985

186257162

Khảo sát địa chất công trình

II

19/05/2020

106

Nguyễn Sỹ Hậu

11/10/1987

186701945

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

107

Nguyễn Văn Hoàn

20/7/1992

186969346

Giám sát thi công xây dựng công trình  Dân dụng và Công nghiệp

III

19/05/2020

108

Nguyễn Văn Quân

26/10/1990

186586537

Đinh giá xây dựng

III

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ t huật

III

Giám sát thi công xây dựng công trình  Dân dụng và Công nghiệp

III

109

Phan Hữu Thưởng

25/5/1987

186223899

Giám sát thi công xây dựng Công trình:  Hạ tầng kỹ thuật, Dân dụng

III

19/05/2020

110

Vi Đình Linh

11/10/1990

186645542

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng

III

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III

111

Dương Đình Hiệp

10/3/1977

182169403

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

112

Trần Ngọc Kim

10/11/1964

181334282

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

113

Vũ Duy Khánh

02/6/1990

037090005960

Quản lý dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT

II

19/05/2020

114

Nguyễn Đình Chính

01/06/1987

186475687

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trinh: Cầu, đường bộ

III

115

Lê Quang Sáng

05/7/1990

186933504

Đinh giá xây dựng

III

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trinh: Cầu, đường bộ

III

116

Nguyễn Văn Tuyên

02/4/1985

186196246

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trinh: Dân dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III

117

Nguyễn Khánh Duy

15/9/1990

186812547

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp

III

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trinh: Dân dụng , Công nghệp, Hạ tầng kỹ thuật

III

118

Phạm Trường Giang

28/12/1989

186763394

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

III

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trinh  Thủy lợi

III

119

Trần Anh Tuấn

25/7/1984

186154576

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trinh: Cầu đường bộ

III

120

Nguyễn Tuấn Nhâm

05/5/1992

187140669

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT

III

19/05/2020

121

Lê Quang Lương

11/01/1978

182066015

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp

II

19/05/2020

Thiết kế xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

II

122

Hồ Đức Sơn

31/8/1982

186037158

Thiết kế kiến trúc công trình

II

19/05/2020

123

Phạm Anh Tuấn

08/9/1981

182418500

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

III

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

III

124

Cao Văn Phúc

20/9/1986

186107906

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

III

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

III

125

Nguyễn Diên Quyền

31/7/1983

182494779

Đinh giá xây dựng

II

19/05/2020

126

Trần Quốc Hùng

11/8/1987

186346628

Đinh giá xây dựng

II

19/05/2020

127

Nguyễn Ngọc Phong

09/09/1983

(Hộ chiếu) B5734682

Quản lý dự án

II

19/05/2020

Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

128

Đường Anh Ngọc

20/02/1976

182028849

Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

129

Nguyễn Đình Hoàn

14/04/1984

186138533

Định giá xây dựng

II

19/05/2020

130

Nguyễn Huy Phương

30/01/1991

186944290

Thiết kế kiến trúc công trình

III

19/05/2020

131

Võ Văn Vinh

29/5/1958

186540607

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Dân dụng và Công nghiệp

II

19/05/2020

132

Nguyễn Huy Hiếu

13/12/1988

186651995

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

133

Nguyễn Xuân Hoan

12/01/1981

182331042

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp

II

19/05/2020

134

Nguyễn Sinh Đạt

21/3/1978

182178746

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

135

Lương Anh Hùng

19/4/1983

186051717

Khảo sát địa hình

III

19/05/2020

136

Phan Hữu Hà

24/4/1978

182236843

Khảo sát địa hình

III

19/05/2020

137

Phan Hữu Long

29/9/1980

182365164

Khảo sát địa hình

III

19/05/2020

138

Trương Công Định

11/3/1983

186094454

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

139

Đậu Ngọc Diệu

29/4/1986

187843747

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

140

Phạm Ngọc Khánh

07/10/1986

186382425

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

141

Bùi Đăng Hiển

07/11/1984

186110301

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

142

Võ Thị Dung

02/02/1984

186169052

Định giá xây dựng

II

19/05/2020

143

Nguyễn Trọng Hoàn

9/9/1989

186744814

Định giá xây dựng

II

19/05/2020

144

Nguyễn Hữu Mạnh

16/02/1988

186463109

Định giá xây dựng

II

19/05/2020

145

Nguyễn Ngọc Minh

16/10/1981

182420237

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

146

Nguyễn Văn Vinh

26/6/1989

186733618

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

147

Nguyễn Cảnh Kiên

09/11/1983

186021918

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

148

Dương Anh Tuấn

19/01/1983

182487929

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

149

Bùi Hữu Hùng

19/8/1982

182488647

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

150

Nguyễn Văn Thành

19/7/1984

186100522

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

151

Phan Thị Hằng

30/5/1983

182545955

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

152

Nguyễn Anh Tuấn

28/4/1980

182328928

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

153

Nguyễn Đức Vỹ

01/6/1955

186834024

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

III

19/05/2020

154

Ngô Sỹ Thắng

18/02/1973

181857337

Thiết kế xây dựng công trình Điện, đường dây và TBA

II

19/05/2020

155

Nguyễn Phúc Thắng

27/5/1993

187034381

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

III

19/05/2020

156

Trần Mạnh Cường

25/12/1984

B6949883

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

157

Đậu Mạnh Linh

20/3/1989

186744832

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

II

19/05/2020

158

Nguyễn Tiến Thành

06/4/1986

186365201

Giám sát thi công xây dựng công trình Điện dân dụng

III

19/05/2020

159

Nguyễn Văn Hải

25/101974

181935618

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

160

Nguyễn Thanh Thảo

02/12/1982

18331698

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

II

19/05/2020

161

Hoàng Văn Khánh

01/01/1983

186164910

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

162

Hoàng Quang Vượng

22/4/1978

182189563

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

III

19/05/2020

163

Nguyễn Huy Quyền

28/12/1988

186821448

Giám sát thi công xây dựng Công trình: Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

164

Nguyễn Thị Phương Dung

15/4/1992

187179079

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

19/05/2020

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

165

Nguyễn Thành Vinh

11/9/1973

182291743

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

166

Nguyễn Đình Cường

19/5/1987

186375774

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

III

167

Phạm Trung Thành

31/03/1982

182559247

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường dây và TBA

II

19/05/2020

Thiết kế xây dựng công trình Đường dây và TBA

III

Quản lý dự án ĐTXD công trình Đường dây và TBA

III

168

Hoàng Xuân Hiển

04/02/1988

186489194

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

III

169

Nguyễn Hoàng Nam

27/10/1982

182436627

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

III

170

Đàm Thị Hường

14/8/1991

186851834

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

III

171

Cao Xuân Danh

10/5/1975

182129099

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

172

Chu Đức Thuận

08/11/1981

182490811

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

173

Hồ Tiến Dũng

04/7/1968

184379417

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

174

Nguyễn Kim Thường

15/01/1974

182034338

Định giá xây dựng

II

19/05/2020

175

Hoàng Đình Sơn

09/10/1989

186847777

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, Công nghiệp, Cấp, thoát nước

II

176

Phạm Duy Phước

13/6/1989

233093852

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

II

19/05/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

177

Phạm Đình Hải

20/3/1981

182435548

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

178

Hoàng Công Khôi

02/4/1982

182505021

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

179

Phan Đình Trường

08/8/1985

186336443

Giám sát thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp

III

19/05/2020

180

Phạm Thị Thùy

12/1/1981

187818185

Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi

II

19/05/2020

181

Phạm Ngọc Thái

22/10/1989

186720853

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

182

Phan Thanh Ngọc

16/04/1989

183715993

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

183

Văn Vũ Thắng

08/9/1980

182316257

Giám sát thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp

II

19/05/2020

184

Lê Đức Phương

30/4/1983

186007886

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Hạ tầng kỹ thuật

III

19/05/2020

185

Lê Thị Thu Thảo

20/10/1985

186119526

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Hạ tầng kỹ thuật

III

19/05/2020

186

Nguyễn Xuân Khánh

14/10/1981

182385853

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Hạ tầng kỹ thuật

III

19/05/2020

187

Phan Hiếu Đức

27/10/1976

182134241

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

II

19/05/2020

188

Hồ Bá Minh

30/11/1982

186170672

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

189

Dương Văn Tiệp

01/07/1982

182493103

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

190

Cao Khắc Hạnh

13/11/1982

182489384

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

191

Phạm Quốc Khánh

02/9/1972

183028139

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/05/2020

192

Phạm Đình Chinh

18/10/1991

187061900

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

19/05/2020

193

Vũ Quý Phát

17/4/1984

186541678

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

II

19/05/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trinh Thủy lợi

II

194

Nguyễn Minh Quân

15/03/1984

186065000

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

08/06/2020

195

Chu Sỹ Tiến

01/02/1979

182445727

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

II

08/06/2020

196

Lê Thanh Bình

26/11/1989

186456595

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

III

08/06/2020

197

Thái Nguyễn Phương

01/8/1981

182433712

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

08/06/2020

198

Võ Anh Trung

06/8/1984

182540161

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

08/06/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

199

Phan Thanh Sơn

31/3/1978

183115190

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

08/06/2020

200

Trần Đôn Khôi

24/9/1986

183446143

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

08/06/2020

201

Nguyễn Trung Thành

22/11/1981

182430894

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

08/06/2020

202

Phạm Thanh Hiếu

12/01/1986

186297533

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

08/06/2020

203

Ngô Sỹ Điểm

27/11/1989

186758085

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

08/06/2020

204

Nguyễn Xuân Tùy

08/7/1992

187159116

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

08/06/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

205

Nguyễn Tuấn Đức

09/6/1986

187899825

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

08/06/2020

206

Nguyễn Phúc Quang

12/12/1982

182518746

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

08/06/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

207

Nguyễn Ngọc Văn

21/11/1987

188020959

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

08/06/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

208

Nguyễn Việt Linh

14/7/1991

183695353

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

08/06/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

209

Lê Thế Đức

19/10/1990

186997229

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

08/06/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

210

Lê Hồng Quân

24/11/1986

186482734

Khảo sát địa chất công trình

II

08/06/2020

211

Nguyễn Bá Trung

11/8/1983

182494793

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

08/06/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

212

Nguyễn Tiến Nam

24/01/1972

181733821

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

08/06/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

213

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

07/5/1983

186007449

Định giá xây dựng

II

08/06/2020

214

Dương Hoàng Long

09/8/1986

186280727

Định giá xây dựng

II

08/06/2020

215

Trần Vũ Hải

28/5/1978

182291700

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

08/06/2020

216

Đậu Hoài Nam

03/11/1977

182134715

Định giá xây dựng

II

08/06/2020

217

Phạm Thanh Vân

23/3/1992

187208961

Giám sát thi công xây dựng công trình  Cấp, thoát nước

III

08/06/2020

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  Cấp, thoát nước

III

218

Trần Anh Hùng

27/3/1968

183438507

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

II

08/06/2020

219

Cao Văn Cường

04/4/1989

241037809

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

08/06/2020

220

Hoàng Xuân Đông

10/10/1978

182126179

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

08/06/2020

221

Nguyễn Sỹ Hiếu

06/10/1981

182384583

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

08/06/2020

222

Văn Đức Thanh

05/10/1982

182504259

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

08/06/2020

223

Trần Thị Quỳnh Trang

30/10/1995

187407617

Định giá xây dựng

III

08/06/2020

224

Cao Xuân Thường

20/11/1977

182243882

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

08/06/2020

225

Hồ Văn Ngọc

16/10/1984

186253111

Giám sát thi công xây dựng công trình cầu, đường bộ

II

08/06/2020

226

Lê Quang Hưng

06/01/1981

182260957

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật,  Giao thông

III

08/06/2020

227

Đậu Ngọc Mạnh

02/6/1992

187176567

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường dây và TBA

III

08/06/2020

Thiết kế xây dựng công trình Đường dây và TBA

III

Định giá xây dựng (công trình Điện)

III

228

Phạm Văn Dũng

08/12/1985

186038789

Thiết kế xây dựng công trình Đường dây và TBA

III

08/06/2020

229

Nguyễn Viết Đào

05/4/1988

186397773

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

08/06/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

230

Thái Doãn Trung

21/02/1985

186275026

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

II

08/06/2020

Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi

II

231

Trương Hoàng Tường

11/5/1986

186291519

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

II

08/06/2020

232

Lương Văn Hiếu

02/6/1984

186145525

Định giá xây dựng

III

08/06/2020

233

Trần Đức Trung

08/8/1992

187146745

Định giá xây dựng

III

08/06/2020

234

Trần Đình Hùng

26/6/1978

C6927009
(hộ chiếu)

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III

08/06/2020

235

Nguyễn Mạnh Hào

10/10/1985

186206470

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

II

08/06/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp

III

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

II

236

Nguyễn Đình Phúc

26/01/1993

187064118

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ, HTKT

III

10/07/2020

237

Vi Văn Kim

02/07/1987

186640676

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ, HTKT

III

10/07/2020

238

Hoàng Khắc Hành

22/01/1988

186648605

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ, HTKT

III

10/07/2020

239

Vi Văn Thuận

10/07/1993

187315301

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ

III

10/07/2020

240

Vy Tất Thành

07/03/1991

187006990

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ

III

10/07/2020

241

Trương Ngọc Bình

01/05/1984

186124053

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Thủy lợi

III

10/07/2020

242

Nguyễn Văn Kiên

18/9/1989

186802197

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp và HTKT

III

10/07/2020

243

Phạm Văn Thành

21/5/1991

186815585

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp và HTKT

III

10/07/2020

244

Trương Văn Nam

19/9/1968

186080925

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ; HTKT

II

10/07/2020

245

Chu Văn Giao

02/02/1990

186862192

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng

III

10/07/2020

246

Hoàng Đoàn Quân

25/9/1990

186704146

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

10/07/2020

247

Cao Văn Thái

26/9/1971

181781778

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Cầu, đường bộ, HTKT, Thủy lợi

III

10/07/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

III

248

Cao Mạnh Hà

21/6/1993

187260534

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Thủy lợi

III

10/07/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

III

249

Tăng Mạnh Cường

01/10/1982

182533758

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Cầu, đường bộ, HTKT, Thủy lợi

III

10/07/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

III

250

Thái Đình Cường

26/10/1984

186244723

Giám sát thi công xây dựng công trình: Đường sắt

II

10/07/2020

251

Tạ Thanh Tùng

05/8/1975

187645170

Giám sát thi công xây dựng công trình: Đường sắt

II

10/07/2020

252

Văn Đức Thanh

05/10/1982

182504259

Khảo sát địa hình

III

10/07/2020

253

Nguyễn Sỹ Hải

25/11/1977

182191016

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

II

10/07/2020

254

Bùi Đức Điệp

18/11/1984

182448748

Quản lý dự án ĐTXD công trình Thủy lợi

II

10/07/2020

255

Vũ Anh Tuấn

23/6/1973

182413218

Giám sát thi công xây dựng và lặt thiết bị công trình Đường dây và TBA

II

10/07/2020

256

Hồ Văn Tài

10/9/1994

187424396

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

10/07/2020

257

Phạm Công Trình

04/7/1963

180618084

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

10/07/2020

258

Phạm Thị Thùy

12/1/1981

187818185

Định giá xây dựng

III

10/07/2020

259

Lê Anh Tuấn

17/03/1984

186065916

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

III

10/07/2020

260

Võ Mạnh Hùng

19/5/1978

182243783