Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Could not find the specified library component: hoidaptructuyen_link
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Công bố giá Quý II năm 2016
Công bố giá Quý II năm 2016
Công bố giá Quý 1 năm 2016
Công bố giá Quý 1 năm 2016
Công bố giá Quý 4 năm 2015
Công bố giá Quý 4 năm 2015
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2015
Công bố chỉ số giá vật liệu xây dựng Quý 3 năm 2015
Công bố chỉ số giá xây dựng Quý 2 năm 2015
Công bố chỉ số giá vật liệu xây dựng Quý 2 năm 2015
Công bố giá vật liệu xây dựng quý 3/2015

Công bố giá vật liệu xây dựng quý 3/2015


Công bố giá vật liệu xây dựng quý 2/2015
Công bố giá vật liệu xây dựng quý 2/2015
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 1 năm 2015
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 1 năm 2015
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD
Chỉ số giá xây dựng công trình quý I năm 2015

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng trong việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, khuyến khích các dự án sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước và nguồn vốn khác áp dụng.

 
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu