Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
!ERROR_JSP_TAG_COMPONENT_FOR_NAME_NOT_FOUND_1! [hoidaptructuyen_link]
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2019 (01/02/2019 10:19 AM)

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

CMND

Lĩnh vực cấp chứng chỉ
hành nghề HĐXD

Hạng

Ngày cấp

1

Nguyễn Quang Hưng

15/09/1986

186197336

Thiết kế xây dựng công trình Cầu

III

29/01/2019

2

Nguyễn Quốc Chung

09/05/1983

186069269

Thiết kế xây dựng công trình Cầu

III

29/01/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ.

III

3

Đặng Văn Hưng

03/09/1985

183458531

Khảo sát địa hình.

III

29/01/2019

4

Phạm Văn Thường

19/04/1987

186348310

Khảo sát địa hình.

III

29/01/2019

5

Nguyễn Công Sinh

02/09/1984

1786191030

Khảo sát địa hình.

III

29/01/2019

6

Lê Văn Trường

15/7/1988

186682923

Khảo sát địa hình.

III

29/01/2019

7

Tạ Khắc Huỳnh

07/10/1991

187077403

Thiết kế xây dựng công trình Cầu

III

29/01/2019

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ

II

8

Hồ Viết Hoàng

22/01/1988

186411435

Thiết kế xây dựng công trình Cầu

III

29/01/2019

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ.

II

9

Nguyễn Văn Toàn

15/02/1990

183764679

Thiết kế xây dựng công trình Cầu

III

29/01/2019

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ.

II

10

Thái Khắc Tùng

30/10/1979

182177855

Thiết kế xây dựng công trình Cầu.

III

29/01/2019

11

Nguyễn Thị Khánh Chi

25/10/1983

182472288

Thiết kế kiến trúc công trình.

III

29/01/2019

12

Dương Quang Vinh

22/04/1982

182375286

Thiết kế kiến trúc công trình.

II

29/01/2019

Thiết kế quy hoạch xây dựng.

II

13

Nguyễn Bá Trường

28/09/1982

186057549

Quản lý dự án

III

29/01/2019

14

Bùi Quyết Thắng

05/09/1988

186465304

Quản lý dự án.

III

29/01/2019

15

Nguyễn Đình Hoàn

22/02/1981

182436005

Quản lý dự án

II

29/01/2019

16

Phan Hữu Nhật

04/04/1978

182182269

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp.

II

29/01/2019

17

Vũ Hải Dương

25/01/1979

182167241

Thiết kế kiến trúc công trình.

II

29/01/2019

18

Lê Anh Tài

10/06/1979

182193879

Quản lý dự án.

III

29/01/2019

19

Trần Văn Hiệp

03/03/1984

186127231

Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình.

III

29/01/2019

20

Trần Văn Linh

19/11/1989

186758036

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

III

29/01/2019

21

Phạm Thế Duy

24/06/1991

186871357

Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp.

III

29/01/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp.

III

22

Nguyễn Đại Nghĩa

21/02/1983

182553347

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, Đường bộ

II

29/01/2019

23

Trần Ngọc Chiến

27/07/1975

182306121

Quản lý dự án

II

29/01/2019

24

Nguyễn Xuân Đại

10/02/1990

183723066

Thiết kế công trình: Cầu, đường bộ

II

29/01/2019

25

Phan Thanh Hải

08/04/1985

186110120

Quản lý dự án

III

29/01/2019

26

Nguyễn Thanh Tùng

06/02/1978

182122411

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

29/01/2019

27

Nguyễn Văn Nam

25/07/1988

186411980

Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

29/01/2019

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu