Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Could not find the specified library component: hoidaptructuyen_link
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2020 (21/01/2020 08:30 AM)

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

CMND

Lĩnh vực cấp chứng chỉ
hành nghề HĐXD

Hạng

Ngày cấp

1

Bùi Mạnh Hưng

03/02/1991

186698501

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ

III

2

Trần Oanh

27/4/1979

186171227

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

II

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng

III

3

Đặng Văn Chiến

06/01/1982

182533941

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

III

Định giá xây dựng

III

4

Trần Huy Bình

06/10/1992

187176556

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ

II

5

Nguyễn Khắc Toàn

05/6/1983

186270133

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

II

6

Hoàng Đức Thăng

09/7/1988

186407349

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, Công nghiệp, HTKT

III

17/01/2020

7

Bùi Đình Hoàng

20/8/1984

182519330

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

8

Vương Thúc Sao

25/4/1985

186187225

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

9

Nguyễn Cao Thảo

29/6/1983

182555970

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

10

Lê Việt Hoàng

04/3/1990

186976656

Khảo sát địa hình

III

17/01/2020

11

Ngô Trí Thông

28/8/1957

182234598

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, Công nghiệp

II

17/01/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

12

Nguyễn Viết Quảng

10/10/1989

187147982

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

III

17/01/2020

13

Lê Minh Hùng

28/01/1982

182511974

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

III

17/01/2020

14

Nguyễn Quang Huy

08/7/1982

182291712

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

15

Dương Anh Tuấn

17/11/1977

182134465

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

16

Phạm Minh Quang

04/5/1988

186664210

Khảo sát địa hình

III

17/01/2020

17

Lê Văn Hùng

15/9/1978

182258874

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp

II

17/01/2020

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp

II

18

Hồ Hữu Bình

22/5/1978

182115121

Khảo sát địa hình

II

17/01/2020

19

Lê Anh Tuấn

21/5/1973

182104750

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

20

Bạch Hưng Toản

02/7/1985

186038714

Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi

II

17/01/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

II

21

Phan Văn Nhật

10/12/1985

186097665

Thiết kế công trình Giao thông

II

17/01/2020

Giám sát công trình giao thông

II

22

Nguyễn Văn Mỹ

20/10/1981

182436404

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

23

Thái Khắc Định

22/12/1972

181648408

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

24

Lê Văn Thành

02/09/1991

186900618

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

17/01/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

25

Nguyễn Trường Giang

16/4/1985

186197430

Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, Công nghiệp

II

26

Hoàng Nghĩa Bảo Thắng

01/11/1992

187187933

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

17/01/2020

27

Ngô Quang Chính

15/01/1982

182389938

Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

17/01/2020

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu