Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Could not find the specified library component: hoidaptructuyen_link
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2020 (03/03/2020 04:05 PM)

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

CMND

Lĩnh vực cấp chứng chỉ
hành nghề HĐXD

Hạng

Ngày cấp

1

Bùi Mạnh Hưng

03/02/1991

186698501

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ

III

2

Trần Oanh

27/4/1979

186171227

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

II

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng

III

3

Đặng Văn Chiến

06/01/1982

182533941

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

III

Định giá xây dựng

III

4

Trần Huy Bình

06/10/1992

187176556

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ

II

5

Nguyễn Khắc Toàn

05/6/1983

186270133

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

II

6

Hoàng Đức Thăng

09/7/1988

186407349

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, Công nghiệp, HTKT

III

17/01/2020

7

Bùi Đình Hoàng

20/8/1984

182519330

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

8

Vương Thúc Sao

25/4/1985

186187225

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

9

Nguyễn Cao Thảo

29/6/1983

182555970

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

10

Lê Việt Hoàng

04/3/1990

186976656

Khảo sát địa hình

III

17/01/2020

11

Ngô Trí Thông

28/8/1957

182234598

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, Công nghiệp

II

17/01/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

12

Nguyễn Viết Quảng

10/10/1989

187147982

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

III

17/01/2020

13

Lê Minh Hùng

28/01/1982

182511974

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

III

17/01/2020

14

Nguyễn Quang Huy

08/7/1982

182291712

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

15

Dương Anh Tuấn

17/11/1977

182134465

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

16

Phạm Minh Quang

04/5/1988

186664210

Khảo sát địa hình

III

17/01/2020

17

Lê Văn Hùng

15/9/1978

182258874

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp

II

17/01/2020

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp

II

18

Hồ Hữu Bình

22/5/1978

182115121

Khảo sát địa hình

II

17/01/2020

19

Lê Anh Tuấn

21/5/1973

182104750

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

20

Bạch Hưng Toản

02/7/1985

186038714

Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi

II

17/01/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

II

21

Phan Văn Nhật

10/12/1985

186097665

Thiết kế công trình Giao thông

II

17/01/2020

Giám sát công trình giao thông

II

22

Nguyễn Văn Mỹ

20/10/1981

182436404

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

23

Thái Khắc Định

22/12/1972

181648408

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

17/01/2020

24

Lê Văn Thành

02/09/1991

186900618

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

17/01/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

25

Nguyễn Trường Giang

16/4/1985

186197430

Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

17/01/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, Công nghiệp

II

26

Hoàng Nghĩa Bảo Thắng

01/11/1992

187187933

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

17/01/2020

27

Ngô Quang Chính

15/01/1982

182389938

Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

17/01/2020

28

Lê Đức Phương

30/4/1983

186007886

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

29

Ngô Phú Nho

20/10/1974

181999237

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

30

Nguyễn Cảnh Tài

20/5/1979

182259129

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

31

Nguyễn Xuân Khánh

14/10/1981

182385853

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

32

Hồ Đức Sơn

31/8/1982

186037158

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

28/02/2020

33

Trần Văn Dũng

10/10/1984

183399667

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Hạ tầng kỹ thuật

II

28/02/2020

34

Lê Thị Minh Nguyệt

30/11/1982

182488281

Giám sát thi công xây dựng công trình Cấp, thoát nước

II

28/02/2020

35

Phan Hiếu Đức

27/10/1976

182134241

Thiết kế kiến trúc công trình

II

28/02/2020

36

Mai Trọng An

11/08/1977

182231983

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

28/02/2020

Thiết kế cơ - điện công trình

II

37

Nguyễn Văn Hải

25/10/1974

181935618

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

38

Lê Anh Thư

17/11/1981

182436372

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

39

Hoàng Đình Sơn

09/10/1989

186847777

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

28/02/2020

40

Trần Minh Sơn

05/5/1974

181972183

Giám sát thi công xây dựng Công trình Dân dụng

III

28/02/2020

41

Lê Thế Phương

6/11/1984

182545060

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

II

28/02/2020

Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi

III

42

Lê Anh Tuấn

21/5/1973

182104750

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

43

Thài Huy Hoàng

08/02/1982

183279482

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

44

Nguyễn Ngọc Trân

13/01/1983

182482261

Thiết kế kiến trúc công trình

II

28/02/2020

45

Lê Anh Hoàng

05/10/1987

186466077

Giám sát thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp

III

28/02/2020

46

Bạch Văn Hải

13/5/1984

186070186

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

47

Nguyễn Anh Tuấn

28/4/1980

182328928

Thiết kế công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

II

48

Nguyễn Mạnh Hùng

15/9/1970

183855075

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

49

Trần Hoàng Đạt

15/3/1980

182306148

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng và Công nghiệp

II

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

50

Dương Đình Điệp

08/4/1979

182285401

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

III

51

Nguyễn Hữu Trung

05/6/1993

187202955

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

52

Bùi Trọng Phúc

22/3/1971

181770577

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ

II

53

Trần Quang Hoàng

0202/1982

186019152

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ

III

54

Nguyễn Hữu Chỉnh

25/3/1987

186486972

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

III

28/02/2020

55

Lê Tuấn Anh

11/6/1977

182066149

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

28/02/2020

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

56

Bùi Đức Điệp

18/11/1984

182448748

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

II

28/02/2020

Thiết kế xây dựng công trình: Thủy lợi

II

57

Phạm Ngọc Thái

22/10/1989

186720853

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

58

Lê Tiến Dũng

30/11/1977

182111713

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

III

28/02/2020

59

Đinh Đức Thọ

10/11/1982

182394501

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

60

Hồ Ánh

19/8/1980

182433007

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

61

Giao Dũng

08/4/1982

182534403

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị điện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

28/02/2020

62

Đặng Việt Dũng

05/12/1972

182456489

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

III

28/02/2020

63

Mạnh Trọng Hà

12/4/1991

186776313

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

28/02/2020

64

Nguyễn Quốc Uy

31/10/1990

186887159

Thiết kế xây dựng công trình Đường dây và TBA

III

28/02/2020

65

Nguyễn Sỹ Thắng

02/8/1973

182027070

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

66

Hồ Văn Dũng

05/02/1987

186194794

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

67

Trần Văn Thắng

23/8/1975

182394918

Thiế kế kiến trúc công trình

II

28/02/2020

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng và công nghiệp

II

68

Nguyễn Thanh Cảnh

17/11/1982

182524712

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

69

Đường Quang Huy

25/6/1982

182426520

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

70

Hoàng Anh Tuấn

01/01/1984

182494334

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

71

Nguyễn Hồng Hiếu

16/01/1974

181887698

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

28/02/2020

72

Nguyễn Văn Dương

15/7/1982

182355414

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

28/02/2020

73

Trần Anh Lân

13/9/1964

186526645

Quản lý dự án ĐTXD công trình Điện

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Đường dây và trạm biến áp, điện chiếu sáng

II

74

Nguyễn Đình Cường

19/5/1987

186375774

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

75

Nguyễn Hoàng Nam

27/10/1982

182436627

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

76

Hoàng Xuân Hiển

04/02/1988

186489194

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

77

Đàm Thị Hường

14/8/1991

186851834

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

28/02/2020

78

Hoàng Công Khôi

02/4/1982

182505021

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

79

Nguyễn Sỹ Bằng

12/12/1986

186463788

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp và HTKT

III

28/02/2020

80

Nguyễn Ngọc Chiến

02/4/1982

182505220

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

81

Phạm La Trường

15/11/1984

186246404

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

82

Nguyễn Trọng Tùng

14/9/1987

186456689

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

83

Võ Đình Văn

27/11/1987

186407646

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, HTKT

III

28/02/2020

84

Trần Hữu Phú

03/7/1991

186821842

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, HTKT

III

28/02/2020

85

Nguyễn Đình Thanh

04/10/1986

186246486

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/02/2020

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu