Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Could not find the specified library component: hoidaptructuyen_link
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2019 (25/12/2019 08:30 AM)

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

CMND

Lĩnh vực cấp chứng chỉ
hành nghề HĐXD

Hạng

Ngày cấp

1

Nguyễn Quang Hưng

15/09/1986

186197336

Thiết kế xây dựng công trình Cầu

III

29/01/2019

2

Nguyễn Quốc Chung

09/05/1983

186069269

Thiết kế xây dựng công trình Cầu

III

29/01/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ.

III

3

Đặng Văn Hưng

03/09/1985

183458531

Khảo sát địa hình.

III

29/01/2019

4

Phạm Văn Thường

19/04/1987

186348310

Khảo sát địa hình.

III

29/01/2019

5

Nguyễn Công Sinh

02/09/1984

1786191030

Khảo sát địa hình.

III

29/01/2019

6

Lê Văn Trường

15/7/1988

186682923

Khảo sát địa hình.

III

29/01/2019

7

Tạ Khắc Huỳnh

07/10/1991

187077403

Thiết kế xây dựng công trình Cầu

III

29/01/2019

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ

II

8

Hồ Viết Hoàng

22/01/1988

186411435

Thiết kế xây dựng công trình Cầu

III

29/01/2019

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ.

II

9

Nguyễn Văn Toàn

15/02/1990

183764679

Thiết kế xây dựng công trình Cầu

III

29/01/2019

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ.

II

10

Thái Khắc Tùng

30/10/1979

182177855

Thiết kế xây dựng công trình Cầu.

III

29/01/2019

11

Nguyễn Thị Khánh Chi

25/10/1983

182472288

Thiết kế kiến trúc công trình.

III

29/01/2019

12

Dương Quang Vinh

22/04/1982

182375286

Thiết kế kiến trúc công trình.

II

29/01/2019

Thiết kế quy hoạch xây dựng.

II

13

Nguyễn Bá Trường

28/09/1982

186057549

Quản lý dự án

III

29/01/2019

14

Bùi Quyết Thắng

05/09/1988

186465304

Quản lý dự án.

III

29/01/2019

15

Nguyễn Đình Hoàn

22/02/1981

182436005

Quản lý dự án

II

29/01/2019

16

Phan Hữu Nhật

04/04/1978

182182269

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp.

II

29/01/2019

17

Vũ Hải Dương

25/01/1979

182167241

Thiết kế kiến trúc công trình.

II

29/01/2019

18

Lê Anh Tài

10/06/1979

182193879

Quản lý dự án.

III

29/01/2019

19

Trần Văn Hiệp

03/03/1984

186127231

Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình.

III

29/01/2019

20

Trần Văn Linh

19/11/1989

186758036

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

III

29/01/2019

21

Phạm Thế Duy

24/06/1991

186871357

Thiết kế xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp.

III

29/01/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp.

III

22

Nguyễn Đại Nghĩa

21/02/1983

182553347

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, Đường bộ

II

29/01/2019

23

Trần Ngọc Chiến

27/07/1975

182306121

Quản lý dự án

II

29/01/2019

24

Nguyễn Xuân Đại

10/02/1990

183723066

Thiết kế công trình: Cầu, đường bộ

II

29/01/2019

25

Phan Thanh Hải

08/04/1985

186110120

Quản lý dự án

III

29/01/2019

26

Nguyễn Thanh Tùng

06/02/1978

182122411

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

29/01/2019

27

Nguyễn Văn Nam

25/07/1988

186411980

Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

29/01/2019

28

Lê Văn Trúc

10/08/1986

186457812

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

III

04/03/2019

29

Nguyễn Trọng Sơn

11/06/1989

186787176

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

III

04/03/2019

30

Lê Hồng Vinh

04/08/1991

187062465

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

III

04/03/2019

31

Lê Văn Tiệp

08/03/1984

186253788

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu; Đường bộ

III

04/03/2019

32

Hồ Đức Tiến

25/11/1981

182541476

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu

II

04/03/2019

Quản lý dự án

III

33

Thái Thanh Bình

21/01/1980

182291693

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu

II

04/03/2019

Quản lý dự án

III

34

Lê Văn Thành

16/07/1990

186885668

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp; Hạ tẩng kỹ thuật

III

04/03/2019

35

Trần Minh Cương

01/12/1972

181920716

Định giá xây dựng

II

04/03/2019

36

Hồ Ngọc Tú

02/10/1987

186445383

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, Đường bộ

III

04/03/2019

37

Hồ Sỹ Thịnh

20/10/1979

181128877

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thuỷ lợi

III

04/03/2019

38

Phan Xuân Thành

19/07/1987

186446286

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, Đường bộ

III

04/03/2019

39

Nguyễn Văn Thắng

20/10/1985

186190666

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, Đường bộ

III

04/03/2019

40

Phan Hữu Thức

01/04/1987

183417646

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thuỷ lợi

III

04/03/2019

41

Võ Hồng Dương

12/04/1991

187067966

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thuỷ lợi

III

04/03/2019

42

Nguyễn Thị Linh

20/09/1992

187044333

Định giá xây dựng

III

04/03/2019

43

Đàm Thị Thanh

23/06/1979

186541742

Định giá xây dựng

II

04/03/2019

44

Lê Quốc Tuấn

22/05/1983

182534027

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thuỷ lợi

II

04/03/2019

45

Lê Quý Minh

24/12/1987

186407841

Định giá xây dựng

III

04/03/2019

46

Phạm Thị Thanh Hòa

20/09/1982

182516070

Thiết kế công trình nông nghiệp và PTNT.

III

04/03/2019

47

Nguyễn Tất Danh

19/12/1983

186060521

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ

II

04/03/2019

Thiết kế xây dựng công trình Cầu đường bộ

III

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ.

III

48

Nguyễn Công Nam

30/9/1983

186401159

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ

II

04/03/2019

Thiết kế xây dựng công trình Cầu đường bộ

III

49

Nguyễn Văn Nam

14/08/1991

187097024

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ

II

04/03/2019

Thiết kế xây dựng công trình Cầu đường bộ

III

50

Thái Khắc Tùng

30/10/1979

182177855

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ.

III

04/03/2019

51

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

30/05/1989

186747750

Định giá xây dưng.

III

04/03/2019

52

Hoàng Anh Thịnh

07/04/1977

182175019

Quản lý dự án.

III

04/03/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ.

II

53

Nguyễn Đình Hoàn

14/04/1984

186138533

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ.

II

04/03/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ.

II

54

Nguyễn Văn Giáp

12/09/1984

182494901

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ.

III

04/03/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ.

II

55

Nguyễn Thị Khánh Huyền

26/11/1990

186944587

Khảo sát địa hình.

III

04/03/2019

56

Nguyễn Thị Khánh Hà

26/05/1959

186944585

Khảo sát địa chất.

III

04/03/2019

57

Nguyễn Đại Nghĩa

21/02/1983

182553347

Thiết kế công trình: Cầu, Đường bộ

II

04/03/2019

58

Phạm Phú Bình

01/03/1990

205577851

Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

04/03/2019

59

Bùi Trọng Hải

07/01/1982

182472812

Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

04/03/2019

60

Trần Văn Hùng

30/10/1981

182509635

Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

04/03/2019

61

Đoàn Văn Tân

08/04/1982

182452794

Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

04/03/2019

62

Nguyễn Đức Thắng

15/07/1982

233271772

Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

04/03/2019

63

Biện Văn Ngọc

01/02/1985

186100338

Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

04/03/2019

64

Nguyễn Thanh Bình

05/01/1981

183304962

Giám sát công trình  Cầu, Đường bộ

III

25/03/2019

65

Nguyễn Hữu Dũng

28/05/1992

186821532

Giám sát thi công công trình Đường bộ

III

25/03/2019

Thiết kế công trình Đường bộ

III

66

Lê Thành Giang

14/01/1978

182164802

Giám sát thi công công trình Đường bộ

II

25/03/2019

Giám sát thi công công trình Cầu đường bộ

III

67

Nguyễn Công Cường

12/03/1987

186722370

Giám sát thi công công trình Nông nghiệp vàPTNT

III

25/03/2019

68

Trần Quang Hạnh

26/04/1972

181938450

Giám sát thi công công trình Thuỷ lợi

II

25/03/2019

69

Nguyễn Tấn Linh

15/05/1972

182014792

Giám sát thi công công trình: Cầu, đường bộ

III

25/03/2019

70

Nguyễn Anh Tuấn

25/06/1987

186365824

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III

25/03/2019

71

Nguyễn Hoài Nam

02/01/1980

182413227

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ

III

25/03/2019

72

Đặng Thị Minh

23/01/1991

186881478

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

25/03/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

73

Đậu Đình Thắng

03/02/1985

186282808

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

25/03/2019

74

Phan Thị Thanh Thanh

13/12/1992

186944544

Định giá xây dựng

III

25/03/2019

75

Nguyễn Thị Thu Hà

16/02/1993

187250814

Định giá xây dựng

III

25/03/2019

76

Nguyễn Ánh Sáng

16/11/1983

182549791

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

25/03/2019

77

Trần Ngọc Việt

21/04/1964

181413344

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

25/03/2019

78

Nguyễn Minh Sơn

03/12/1977

182049790

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

25/03/2019

79

Bùi Hoàng Long

11/07/1977

182136140

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ

II

25/03/2019

Thiết kế xây dựng công trình Cầu đường bộ

III

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

80

Hồ Long Phi

01/11/1979

182259445

Thiết kế công trình: Đường dây và TBA; công trình điện

II

25/03/2019

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị vào công trình: Đường dây và TBA, công trình điện

II

81

Nguyễn Xuân Lực

20/04/1977

182066131

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

25/03/2019

82

Bạch Hưng Tường

10/04/1984

186042067

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

25/03/2019

83

Nguyễn Ngọc Giảng

18/12/1978

182259282

Thiết kế điện công trình; Đường dây và trạm biến áp

II

25/03/2019

84

Nguyễn Thế Tuấn

15/10/1979

182272637

Khảo sát địa hình

II

25/03/2019

85

Lê Quốc Tuấn

22/05/1983

182534027

Thiết kế xây dựng công trình Thuỷ lợi

II

25/03/2019

86

Đinh Thế Vinh

03/08/1972

183483188

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng

III

25/03/2019

87

Nguyễn Quang Hưng

15/09/1986

186197336

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ.

III

25/03/2019

88

Trần Nguyên Tuấn

14/08/1972

181902929

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

25/03/2019

89

Nguyễn Thị Hoa

27/06/1991

186736513

Định giá xây dưng.

III

25/03/2019

90

Trần Đình Tú

01/07/1974

182107661

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ.

III

25/03/2019

91

Hồ Mạnh Hùng

05/07/1982

182437118

Giám sát công trình Cầu, đường bộ

II

18/04/2019

92

Nguyễn Văn Thịnh

01/02/1986

186489920

Giám sát công trình đường bộ

III

18/04/2019

93

Hoàng Nguyên Bình

14/10/1990

186944686

Thiết kế kiến trúc công trình

III

18/04/2019

94

Nguyễn Văn Trường

25/01/1981

182384661

Thiết kế kiến trúc công trình

II

18/04/2019

Thiết kế quy hoạch xây dựng

III

95

Trần Khánh Nhật

06/02/1979

182234868

Quản lý dự án

III

18/04/2019

96

Nguyễn Thị Hoa

04/09/1992

187174849

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT

III

18/04/2019

97

Võ Văn Hiệp

12/10/1992

187207579

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp

III

18/04/2019

98

Lê Trung Dũng

21/06/1990

186906272

Giám sát thi công xây dựng,  lắp đặt thiết bị công trình Hà tầng kỹ thuật

III

18/04/2019

99

Đặng Quang Giáp

02/02/1986

183372044

Giám sát công trình Dân dụng, Công nghiệp

II

18/04/2019

Quản lý dự án

III

100

Bùi Xuân Thanh

10/07/1985

186020490

Thiết kế công trình cầu, đường bộ

III

18/04/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

101

Nguyễn Thanh Hải

23/10/1985

186100838

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp

III

18/04/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp

III

Định giá xây dựng

III

102

Cao Quang Hùng

20/04/1984

182493115

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp

III

18/04/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp

III

Định giá xây dựng

III

103

Vương Đình Kiều

10/03/1977

182069857

Định giá xây dựng

II

18/04/2019

104

Nguyễn Quang Thắng

05/10/1983

182426434

Định giá xây dựng

II

18/04/2019

105

Bùi Đắc Nghĩa

03/10/1988

186581896

Định giá xây dựng

II

18/04/2019

106

Nguyễn Khắc Đồng

01/02/1987

186320719

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

18/04/2019

107

Nguyễn Lê Sơn

08/11/1991

187048798

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

18/04/2019

108

Nguyễn Nam Trung

12/10/1974

181905627

Giám sát thi công xây dựng công trình đường bộ

II

18/04/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu đường bộ

III

109

Nguyễn Văn Đàn

08/11/1986

186585956

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

18/04/2019

Định giá xây dựng

III

110

Đặng Thành Chung

28/04/1965

181949987

Giám sát công trình Cầu, đường bộ

II

18/04/2019

Quản lý dự án đầu tư

III

111

Bùi Quyết Thắng

05/09/1988

186465304

Giám sát công trình Cầu, đường bộ

III

18/04/2019

112

Trần Thị Thu Hằng

26/06/1989

186663848

Định giá xây dựng

III

18/04/2019

113

Nguyễn Hữu Hùng

05/06/1986

186216650

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ

III

18/04/2019

114

Nguyễn Quang Lưu

21/03/1988

186371466

Giám sát công trình Đường bộ

II

18/04/2019

Giám sát công trình Cầu đường bộ

III

Quản lý dự án

III

115

Cao Văn Cần

20/02/1983

186043253

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

18/04/2019

116

Phạm Văn Đức

07/02/1984

186132167

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

18/04/2019

117

Đậu Cao Hưng

21/07/1975

182113019

Giám sát thi công xây dựng công trình Thuỷ lợi

III

18/04/2019

118

Thái Lê Dũng

09/06/1980

182444973

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

18/04/2019

119

Thái Văn Trung

29/04/1987

186442144

Định giá xây dựng

III

18/04/2019

120

Võ Anh Đức

12/08/1985

183355492

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

18/04/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

121

Nguyễn Hoài Nam

02/01/1980

182413227

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ

III

18/04/2019

122

Đậu Đình Thắng

03/02/1985

186282808

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ

III

18/04/2019

123

Hồ Quang Vinh

22/08/1982

182436636

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

18/04/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

124

Nguyễn Ánh Sáng

16/11/1983

182549791

Thiết kế xây dựng công trình Cầu,  đường bộ

II

18/04/2019

125

Trần Đình Ngà

20/08/1972

182193711

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

18/04/2019

126

Hồ Văn Hùng

15/02/1976

182122381

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng Công nghệp, Hạ tầng kỹ thuật

II

18/04/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng Công nghệp

II

127

Nguyễn Văn Hậu

16/11/1986

186760205

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp; Hạ tẩng kỹ thuật

III

18/04/2019

128

Nguyễn Mạnh Cường

03/05/1986

186320786

Giám sát công trình Cầu, đường bộ

III

13/05/2019

129

Nguyễn Thế Hải

26/02/1981

187403837

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

13/05/2019

Giám sát công trình Cầu, đường bộ

II

130

Nguyễn Quốc Tuấn

20/12/1981

182518886

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

13/05/2019

131

Lê Thị Minh Nguyệt

19/02/1982

182488281

Thiết kế xây dựng công trình Cấp, thoát nước

II

13/05/2019

132

Nguyễn Thành Nam

20/08/1993

187217257

Giám sát thi công xây dựng công trình  Đường bộ

III

13/05/2019

133

Cao Thị Vân

10/05/1977

182069692

Giám sát thi công xây dựng công trình đường bộ

III

13/05/2019

134

Nguyễn Văn Long

30/10/1990

173303696

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

13/05/2019

135

Phan Tất Đồng

25/12/1984

182469816

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

13/05/2019

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

136

Nguyễn Tiến Ngọc

19/05/1983

186189224

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/05/2019

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

137

Phan Đức Dũng

09/12/1986

186311355

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

13/05/2019

138

Phan Văn Nhật

07/10/1983

183322622

Thiết kế xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

13/05/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

13/05/2019

139

Lưu Anh Tuấn

11/11/1979

182196955

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

13/05/2019

140

Nguyễn Quốc Hân

02/08/1978

182506967

Định giá xây dựng

II

13/05/2019

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

141

Hoàng Duy Chiến

16/03/1988

186717160

Định giá xây dựng

II

13/05/2019

142

Đặng Kiều Hưng

10/03/1984

186157777

Định giá xây dựng

II

13/05/2019

143

Hoàng Thanh Tuấn

27/07/1980

182372100

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu đường sắt, đường sắt

II

13/05/2019

144

Trần Thế Mạnh

11/09/1983

182547890

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu đường sắt, đường sắt

II

13/05/2019

145

Đậu Đình Thịnh

24/09/1991

186924109

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu đường sắt, đường sắt

III

13/05/2019

146

Lê Quốc Việt

11/12/1984

186246250

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

13/05/2019

147

Võ Văn Hiệp

12/10/1992

187207579

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng

III

13/05/2019

148

Trần Huy Sơn

23/06/1983

183350549

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

13/05/2019

149

Vũ Văn Hoàng

02/07/1975

182130779

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình Dân dụng và Công  nghiệp

II

13/05/2019

Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và Công  nghiệp

II

150

Nguyễn Xuân Huy

25/02/1982

182505150

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

13/05/2019

151

Lê Thanh Vượng

25/10/1976

182103397

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

13/05/2019

152

Tô Bá Hoàng Long

15/09/1988

186588953

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

13/05/2019

153

Nguyễn Minh Nhật

12/07/1978

013377765

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

13/05/2019

154

Chu Đức Duẩn

19/08/1985

186075552

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

13/05/2019

155

Bùi Kiến Quốc

28/01/1987

186206512

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thuỷ lợi

II

13/05/2019

156

Phạm Xuân Nhật

17/04/1975

182494277

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/05/2019

157

Nguyễn Viết Thanh

03/02/1982

187228496

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp

III

13/05/2019

158

Hồ Vũ Anh

23/11/1976

182114866

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật; Cầu; đường bộ

II

05/06/2019

159

Nguyễn Quốc Khánh

15/02/1986

183429589

Quản lý dự án : Cầu, đường bộ

III

05/06/2019

160

Nguyễn Hữu Công

05/3/1985

186217304

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

II

05/06/2019

161

Nguyễn Trọng Long

27/02/1981

182435167

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

II

05/06/2019

162

Lê Linh Hà

31/12/1983

186022776

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

II

05/06/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

163

Nguyễn Đức Mạnh

26/01/1985

186051775

Quản lý dự án ĐTXD công trình Thuỷ lợi

II

05/06/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Nông nghiệp &PTNT

II

164

Nguyễn Đức Thuận

13/01/1985

186250237

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

05/06/2019

165

Võ Xuân Anh

18/01/1987

186311150

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

05/06/2019

166

Ngô Tuấn Anh

14/9/1986

186065017

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

05/06/2019

167

Cao Tiến Tuấn

24/01/1987

186321653

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

05/06/2019

168

Phạm Thanh Bình

15/02/1985

183352242

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

05/06/2019

169

Nguyễn Hữu Hùng

05/06/1986

186216650

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, Đường bộ

III

05/06/2019

170

Nguyễn Lương Sơn Vinh

30/6/1984

186007716

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

II

05/06/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, Đường bộ

II

171

Cù Huy Chương

06/6/1982

182475051

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

III

05/06/2019

172

Nguyễn Hoàng Lân

29/12/1979

182234887

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

II

05/06/2019

173

Nguyễn Minh Tấn

01/11/1985

186119940

Định giá xây dựng.

III

05/06/2019

174

Vũ Văn Hoàng

02/7/1975

182130779

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng ký thuật

III

05/06/2019

175

Đoàn Viết Trung

01/12/1954

181434332

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật

II

05/06/2019

176

Võ Thị Hà Vân

02/6/1992

186915008

Thiết kế kiến trúc công trình

III

05/06/2019

177

Phan Chí Hùng

10/02/1974

182112045

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

III

05/06/2019

178

Hà Đình Tuấn

20/5/1991

186633704

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

05/06/2019

179

Hoàng Anh Tuấn

07/12/1973

181842896

Định giá xây dựng

III

05/06/2019

180

Nguyễn Khắc Sang

15/08/1987

186452093

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

05/06/2019

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

181

Nguyễn Thế Hoàng

21/06/1984

186119243

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

II

05/06/2019

Quản lý dự án ĐTXD công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

182

Lưu Đức Tuấn

12/3/1969

181491047

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

05/06/2019

183

Lê Quang Lân

18/05/1962

181372448

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

05/06/2019

184

Nguyễn Trường Đoàn

24/10/1978

187407042

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

05/06/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

185

Nguyễn Công Hà

15/03/1966

182110412

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

05/06/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

186

Nguyễn Nam Khanh

10/08/1985

186360514

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ

II

05/06/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật

III

187

Lưu Đức Cương

08/8/1978

182269433

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

05/06/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

188

Hồ Thị Trâm

15/9/1993

187038999

Giám sát thi công xây dựng công trình  Nông nghiệp và PTNT

III

05/06/2019

189

Nguyễn Thanh Hải

19/09/1983

186138118

Giám sát công trình  Cầu, đường bộ

III

05/06/2019

190

Nguyễn Hồng Quân

01/09/1988

186740435

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

05/06/2019

191

Trần Quang Toàn

20/08/1975

182037681

Thiết kế xây dựng công trình: Đường bộ

II

05/06/2019

Thiết kế xây dựng công trình: Cầu đường bộ

III

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

192

Phạm Ngọc Bình

20/03/1988

183506046

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu đường sắt, đường sắt

II

05/06/2019

193

Đinh Anh Tuấn

15/11/1988

186356754

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu đường sắt, đường sắt

III

05/06/2019

194

Hoàng Minh Đông

10/11/1982

182372596

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu đường sắt, đường sắt

II

05/06/2019

195

Dương Văn Ngọc

07/11/1983

186007008

Khảo sát địa chất công trình

II

05/06/2019

196

Nguyễn Viết Tuất

16/04/1959

181400487

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

05/06/2019

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

197

Nguyễn Thị Hoa

04/09/1992

187174849

Thiết kế xây dựng công trình NN&PTNT

III

05/06/2019

198

Nguyễn Như Dũng

10/10/1950

181409248

Thiết kế xây dựng công trình NN&PTNT

II

05/06/2019

199

Nguyễn Văn Sum

02/06/1949

182024012

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

05/06/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

200

Nguyễn Tiến Sửu

25/10/1972

183940559

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

05/06/2019

201

Dương Xuân Kỷ

12/02/1979

182144409

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

05/06/2019

202

Phạm Trần Trung

14/11/1972

182049556

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, Công nghiệp

II

05/06/2019

203

Hồ Viết Tuấn

15/01/1991

187105806

Khảo sát địa hình

III

05/06/2019

204

Hồ Vũ Anh

23/11/1976

182114866

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật

II

02/07/2019

205

Nguyễn Hữu Hùng

05/06/1986

186216650

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, Đường bộ

III

02/07/2019

206

Phan Thị Hằng

30/5/1983

182545955

Định giá xây dựng.

II

02/07/2019

207

Phan Thị Thanh

07/02/1985

186270110

Định giá xây dựng.

II

02/07/2019

208

Văn Vũ Thắng

08/09/1980

182316257

Thiết kế kiến trúc công trình

II

02/07/2019

209

Cao Thị Vân

10/05/1977

182069692

Định giá xây dựng

III

02/07/2019

210

Lưu Anh Tuấn

11/11/1979

182196955

Thiết kế xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

211

Đào Văn Cường

12/6/1978

182248413

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

212

Nguyễn Mạnh Trường

24/08/1988

186880920

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III

02/07/2019

Định giá xây dựng

III

213

Nguyễn Duy Thế

02/02/1988

186642333

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III

02/07/2019

214

Trần Thanh Bình

16/9/1980

182313707

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

215

Nguyễn Văn Dương

15/7/1982

182355414

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

216

Vương Đình Trung

15/01/1983

182357044

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

II

02/07/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Dân dụng, Công nghiệp

II

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Hạ tầng kỹ thuật

III

217

Nguyễn Văn Hoài

27/7/1970

181668235

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

II

02/07/2019

218

Lê Văn Tài

05/4/1976

182033191

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

II

02/07/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III

219

Nguyễn Đức Thiện

10/6/1976

182110671

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

II

02/07/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Dân dụng, Công nghiệp

II

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Hạ tầng kỹ thuật

III

220

Nguyễn Hồng Hiếu

16/01/1974

181887698

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Hạ tầng kỹ thuật, Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình:  Cầu, đường bộ.

III

221

Nguyễn Thanh Minh

22/9/1976

186276312

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

222

Nguyễn Sỹ Đức

13/7/1969

181623932

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Dân dụng, Công nghiệp và HTKT

II

02/07/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp

II

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

223

Nguyễn Huy Chiến

04/5/1982

182530627

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Dân dụng, Công nghiệp và HTKT

II

02/07/2019

224

Mai Xuân An

10/6/1981

182444115

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

02/07/2019

225

Nguyễn Đình Hoà

31/8/1978

182209177

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

226

Trần Hoài Ninh

04/3/1976

182066176

Giám sát thi công xây dựng công trình  Hạ tầng kỹ thuật

II

02/07/2019

227

Phùng Ngọc Hưng

23/3/1986

186199895

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Nông nghiệp & PTNT

II

02/07/2019

Giám sát thi công xây dựng Công trình: Nông nghiệp & PTNT

III

228

Đặng Thái Thiên

26/3/1990

186639561

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Dân dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

II

02/07/2019

229

Trần Ngọc Cường

09/8/1982

182541159

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

02/07/2019

230

Hồ Xuân Nam

20/11/1988

186723480

Giám sát thi công xây dựng công trình NN&PTNT

III

02/07/2019

231

Vũ Tuấn Nam

19/6/1987

186480483

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

02/07/2019

232

Hồ Quang Tú

19/5/1980

182283833

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng

III

02/07/2019

233

Nguyễn Hồng Sơn

17/9/1989

186651017

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

02/07/2019

Quản lý dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT

III

234

Bùi Phi Hùng

10/7/1981

182498648

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

III

02/07/2019

235

Võ Thành Nam

'08/01/1987

186181613

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Dân dụng và Công nghiệp

III

02/07/2019

236

Phan Anh Tuấn

15/10/1979

182219624

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

237

Nguyễn Đình Phúc

29/10/1976

182131727

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

238

Nguyễn Quang Huy

03/02/1978

187117415

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

239

Trần Đức Đình

25/07/1979

013329181

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

240

Vương Đình Kiều

10/03/1977

182069857

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

241

Quế Hoài An

29/11/1974

182045867

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

242

Mai Hồng Phong

27/10/1980

182498047

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

243

Trần Kim Tiến

07/04/1974

191344646

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

244

Nguyễn Quang Thắng

05/10/1983

182426434

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

245

Võ Quốc Hải

01/06/1977

182173424

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

246

Trần Thanh Hải

26/03/1970

181818585

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

247

Nguyễn Trọng Cường

20/12/1988

186639972

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

248

Hoàng Văn Châu

12/05/1969

181508037

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

249

Kiều Vĩnh Phương

22/10/1976

182004175

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

250

Lâm Quốc Tuấn

05/08/1971

181941518

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

251

Quế Hải Trung

16/07/1976

B3511384

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

252

Nguyễn Tuấn Anh

25/10/1970

181833877

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

253

Võ Tá Thanh

17/05/1976

186540879

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

254

Phạm Vũ Dũng

23/11/1974

182009901

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

255

Nguyễn Quốc Thân

04/6/1980

182349535

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

256

Phạm Hoài Hoà

15/4/1980

182342947

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

257

Nguyễn Anh Sáng

03/10/1987

186407829

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

258

Phan Hữu Huy

20/5/1985

186095860

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

259

Nguyễn Khắc Kiên

17/4/1982

186015672

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

260

Phan Hữu Phúc

19/11/1983

186037267

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Đường dây và TBA

III

02/07/2019

261

Văn Đức Long

28/10/1979

182239851

Giám sát thi công xây dựng công trình: Đường dây và TBA

III

02/07/2019

262

Đậu Cao Hưng

21/07/1975

182113019

Giám sát thi công xây dựng công trình Thuỷ lợi

II

02/07/2019

263

Nguyễn Cảnh Lương

12/8/1986

186305432

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

264

Lê Đăng Đức

20/6/1983

186170367

Quản lý dự án ĐTXD Công trình: Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

265

Thái Việt Dũng

25/4/1986

186367927

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

02/07/2019

266

Nguyễn Nam Quỳnh

03/7/1990

186904901

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

02/07/2019

267

Trần Huy Sơn

23/6/1983

183350549

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III

06/08/2019