Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Could not find the specified library component: hoidaptructuyen_link
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2018 (10/04/2018 05:34 PM)

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

CMND

Lĩnh vực cấp chứng chỉ
hành nghề HĐXD

Hạng

Ngày cấp

1

Nguyễn Thanh Bình

05/01/1981

183304962

Quản lý dự án

III

06/4/2018

2

Trần Tuấn Đạt

24/08/1991

187048246

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Đường bộ

III

06/4/2018

3

Mai Quang Trung

28/09/1987

186457126

Quản lý dự án

III

06/4/2018

4

Cao Xuân Học

03/10/1957

180075961

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Đường bộ

II

06/4/2018

5

Phạm Mạnh Cường

25/04/1988

186430528

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

III

06/4/2018

6

Trần Nam Anh

23/05/1968

180414327

Quản lý dự án

II

06/4/2018

7

Hà Huy Thuật

26/01/1987

186256407

Quản lý dự án

III

06/4/2018

8

Tạ Quang Tuệ

22/09/1973

181965209

Khảo sát địa chất công trình

II

06/4/2018

9

Bùi Phi Hùng

10/07/1981

182498648

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Đường bộ

III

06/4/2018

10

Hoa Văn Hải

23/12/1990

186917697

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Đường bộ

III

06/4/2018

11

Nguyễn Bính

27/07/1957

186346792

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Đường bộ

II

06/4/2018

12

Phạm Đức Hoài

24/06/1980

182189779

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

III

06/4/2018

13

Trần Tuấn Anh

14/01/1977

182136488

Quản lý dự án

III

06/4/2018

Thiết kế Công trình Đường bộ

III

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Đường bộ

II

14

Phạm Việt Hùng

21/04/1973

181924197

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng

II

06/4/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

III

15

Trần Văn Quế

05/07/1960

187206559

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

06/4/2018

16

Phạm Văn Hùng

26/12/1968

181655823

Quản lý dự án

III

06/4/2018

17

Đinh Thị Tú Oanh

08/08/1981

182456431

Định giá xây dựng

III

06/4/2018

Quản lý dự án

III

18

Lưu Văn Toàn

17/11/1979

182304555

Giám sát Dân dụng và Công nghiệp

II

06/4/2018

19

Lê Hồng Nhật

19/11/1965

181871703

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

06/4/2018

20

Cao Thị Diện

20/11/1983

186043427

Thiết kế Công trình Đường bộ

III

06/4/2018

21

Đặng Trọng Thái

01/08/1982

182301731

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

06/4/2018

22

Nguyễn Văn Thắng

22/10/1984

186205892

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Đường bộ

II

06/4/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu

III

23

Cao Văn Tiến

07/08/1982

186153848

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

06/4/2018

24

Hoàng Quốc Huy

11/11/1977

182109813

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

06/4/2018

25

Nguyễn Chí Thông

10/10/1966

181429328

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

06/4/2018

26

Đoàn Văn  Trường

10/05/1979

182332007

Định giá xây dựng xây dựng

II

17/5/2018

27

Nguyễn Cảnh Tuấn

17/10/1986

186216157

Thiết kế Quy hoạch xây dựng

II

17/5/2018

28

Trần Hoàng

20/08/1983

186007554

Thiết kế Quy hoạch xây dựng

II

17/5/2018

29

Nguyễn Thanh Tuấn

18/04/1982

182384579

Thiết kế Quy hoạch xây dựng

II

17/5/2018

30

Hoàng Văn Phùng

10/03/1975

181907079

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ

II

17/5/2018

31

Nguyễn Trung Kiên

26/08/1978

182259078

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ

II

17/5/2018

32

Trần Ngọc Chiến

27/07/1975

182306121

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ

III

17/5/2018

33

Nguyễn Thế Tuấn

28/09/1971

181820597

Kiểm định xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ

III

17/5/2018

34

Nguyễn Hữu Nam

07/07/1967

181477165

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

17/5/2018

35

Cao Văn Lương

18/11/1979

182233439

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

17/5/2018

36

Lê Anh Tuấn

26/12/1985

186145936

Thiết kế Quy hoạch xây dựng

III

17/5/2018

Thiết kế Kiến trúc công trình

II

37

Nguyễn Xuân Dũng

28/09/1978

182193069

Thiết kế Kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

II

17/5/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

38

Dương Mạnh Cường

25/05/1985

186127595

Thiết kế Quy hoạch xây dựng

III

17/5/2018

Thiết kế Kiến trúc công trình

III

39

Dương Khánh Chương

17/09/1982

182493800

Thiết kế Quy hoạch xây dựng

III

17/5/2018

Thiết kế Kiến trúc công trình

II

40

Phạm Quốc Nam

07/01/1987

186340853

Thiết kế Kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

II

17/5/2018

41

Vũ Văn Thắng

16/07/1985

186270722

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ

II

17/5/2018

42

Phạm Việt Hùng

21/04/1973

181924197

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ

III

17/5/2018

43

Đặng Thạch Kim Bảo

21/05/1983

186021428

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

17/5/2018

44

Phan Sỹ Tích

25/05/1953

186514739

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

17/5/2018

45

Hoàng Đình Dũng

05/09/1984

186078713

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Đường bộ

II

17/5/2018

46

Nguyễn Khắc Cường

25/06/1982

186030709

Quản lý dự án

II

17/5/2018

47

Bùi Thị Bền

05/10/1992

187184381

Định giá xây dựng

III

17/5/2018

48

Đoàn Viết Trung

01/12/1954

181434332

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

17/5/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ

III

49

Nguyễn Hồ Thắng

10/07/1981

182310267

Khảo sát địa chất công trình

II

17/5/2018

50

Hồ Tuyên

27/07/1985

187843781

Thiết kế Kiến trúc công trình

III

17/5/2018

51

Hồ Quang Tú

19/05/1980

182283833

Quản lý dự án

III

17/5/2018

52

Trần Ngọc Cường

09/08/1982

182541159

Quản lý dự án

III

17/5/2018

53

Hồ Xuân Nam

20/11/1988

186723480

Quản lý dự án

III

17/5/2018

54

Hồ Duy Khánh

24/8/19985

186226968

Quản lý dự án

III

17/5/2018

55

Lê Quốc Phong

01/05/1976

182027458

Quản lý dự án

III

17/5/2018

Kiểm định xây dựng công trình cầu, đường bộ

III

56

Hồ Văn Lợi

16/09/1984

186170515

Quản lý dự án

II

17/5/2018

57

Nguyễn Viết Nghĩa

29/12/1989

186747470

Thiết kế Kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

III

17/5/2018

58

Phạm Thị Thanh Minh

02/08/1987

186372135

Định giá xây dựng

III

17/5/2018

59

Lê Thành

02/11/1979

182255836

Khảo sát địa chất công trình

II

17/5/2018

60

Dương Hồng Sơn

01/03/1991

186861875

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Đường bộ

III

17/5/2018

61

Nguyễn Văn Sỹ

12/02/1977

182131704

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

17/5/2017

62

Phan Đăng Lưu

15/09/1958

182134378

Quản lý dự án

II

17/5/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

63

Nguyễn Như Ý

20/10/1985

186138021

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

17/5/2018

64

Nguyễn Hữu Ngọc

04/07/1977

182131733

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

17/5/2018

Quản lý dự án

II

65

Nguyễn Đức Vinh

30/10/1985

186259116

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

17/5/2018

66

Đậu Thái Hoà

04/10/1977

182114671

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

17/5/2018

67

Võ Văn Minh

07/12/1983

186023656

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

17/5/2018

68

Nguyễn Quang Hồng

03/08/1977

182134724

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

17/5/2018

69

Nguyễn Minh Hoạt

26/02/1971

181770287

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ

II

17/5/2018

Quản lý dự án

II

70

Đinh Chí Linh

28/05/1980

182259739

Quản lý dự án

II

17/5/2018

71

Nguyễn Trung Dũng

06/09/1979

182200879

Quản lý dự án

II

17/5/2018

72

Hà Văn Lương

02/11/1981

182372239

Quản lý dự án

II

17/5/2018

73

Lưu Xuân Tùng

28/07/1989

240952994

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ

III

17/5/2018

74

Nguyễn Hữu Nguyên

29/11/1985

186326915

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ

III

17/5/2018

75

Lê Quang Huy

10/11/1973

186519994

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông cầu, đường bộ

III

17/5/2018

76

Hoàng Văn Cương

17/07/1980

182356935

Quản lý dự án

III

17/5/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

77

Phạm Văn Sáu

01/09/1964

182357132

Định giá xây dựng

II

03/7/2018

78

Đinh Chí Linh

28/05/1980

182259739

Định giá xây dựng

III

03/7/2018

79

Nguyễn Trung Dũng

06/09/1979

182200879

Định giá xây dựng

II

03/7/2018

80

Dương Hồng Sơn

01/03/1991

186861875

Quản lý dự án

III

03/7/2018

81

Nguyễn Văn Sỹ

12/02/1977

182131704

Quản lý dự án

II

03/7/2018

82

Nguyễn Anh Tài

22/04/1985

186197901

Quản lý dự án

III

03/7/2018

83

Nguyễn Như Ý

20/10/1985

186138021

Quản lý dự án

II

03/7/2018

84

Nguyễn Đức Vinh

30/10/1985

186259116

Quản lý dự án

III

03/7/2018

85

Hoàng Ngọc Tùng

26/09/1983

182494529

Quản lý dự án

II

03/7/2018

86

Đậu Thái Hoà

04/10/1977

182114671

Quản lý dự án

II

03/7/2018

87

Nguyễn Tiến Dũng

24/12/1984

186110449

Quản lý dự án

II

03/7/2018

88

Nguyễn Xuân Phong

19/07/1978

182297045

Định giá xây dựng

II

03/7/2018

Quản lý dự án

II

89

Cao Văn Đạt

24/11/1987

186346785

Quản lý dự án

III

03/7/2018

90

Nguyễn Quang Hồng

03/08/1977

182134724

Quản lý dự án

II

03/7/2018

91

Võ Văn Minh

07/12/1983

186023656

Quản lý dự án

II

03/7/2018

92

Lê Thị Bích Ngọc

21/09/1982

182505583

Quản lý dự án

II

03/7/2018

93

Hồ Khánh Lâm

24/05/1971

1823146294

Quản lý dự án

II

03/7/2018

94

Đoàn Văn Trường

10/05/1979

182332007

Quản lý dự án

II

03/7/2018

95

Nguyễn Xuân Quỳnh

23/07/1977

182110154

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

03/7/2018

96

Hồ Văn Dũng

20/12/1976

186214769

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

03/7/2018

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Thoát nước

II

97

Mai Quang Trung

28/09/1987

186457126

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

03/7/2018

98

Phạm Văn Hùng

26/12/1968

181655823

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

03/7/2018

99

Nguyễn Đình Bộ

05/02/1987

186512484

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

03/7/2018

100

Cao Xuân Học

03/10/1957

180075961

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu

III

03/7/2018

Thiết kế kết cấu công trình Đường bộ

III

101

Lê Hồng Nhật

19/11/1965

181871703

Quản lý dự án

III

03/7/2018

102

Nguyễn Anh Dũng

12/01/1979

182049818

Thiết kế kết cấu công trình Đường bộ

II

03/7/2018

Thiết kế kết cấu công trình Cầu

III

103

Nguyễn Mạnh Hùng

15/09/1970

183855075

Quản lý dự án

III

03/7/2018

104

Hoàng Quốc Huy

11/11/1977

182109813

Quản lý dự án

III

03/7/2018

105

Lê Minh Thông

28/09/1983

182505509

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

03/7/2018

Quản lý dự án

III

106

Võ Tuấn Đạt

18/09/1989

186720442

Thiết kế kết cấu công trình Dân dựng và Công nghiệp

III.

03/7/2018

107

Nguyễn Trọng Lĩnh

03/5/1986

186320712

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

03/7/2018

108

Phan Đình Đại

30/8/1987

186477890

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

03/7/2018

109

Hồ Sỹ Việt Dũng

20/7/1991

187011971

Thiết kế kết cấu công trình Dân dựng và Công nghiệp

III.

03/7/2018

110

Bùi Doãn Hoàng

03/02/1992

183977938

Thiết kế kết cấu công trình Dân dựng và Công nghiệp

III

03/7/2018

111

Trần Thị Hoa

20/4/1982

186056348

Định giá xây dựng

III

03/7/2018

112

Nguyễn Thị Long

19/12/1989

186597174

Định giá xây dựng

III

03/7/2018

113

Dương Đình Trung

04/12/1986

183536182

Thiết kế kết cấu công trình Dân dựng và Công nghiệp

III

03/7/2018

114

Bùi Giang Nam

20/05/1992

183846617

Thiết kế kết cấu công trình Dân dựng và Công nghiệp

III

03/7/2018

115

Nguyễn Sỹ Hải Nam

27/08/1985

186224954

Thiết kế Kiến trúc công trình

III

03/7/2018

116

Mạnh Anh Đức

17/03/1988

186311387

Thiết kế Kiến trúc công trình

III

03/7/2018

117

Trần Lê Hùng

25/11/1984

186007058

Thiết kế Kiến trúc công trình

III

03/7/2018

118

Nguyễn Thanh Minh

06/02/1986

186446119

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

03/7/2018

119

Nguyễn Xuân Vĩnh

03/05/1985

186194168

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

03/7/2018

120

Trần Tuấn Anh

01/10/1984

182555198

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

03/7/2018

121

Lê ngọc Hòa

11/11/1984

186246302

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

03/7/2018

122

Ngô Quang Lai

11/10/1978

182252004

Thiết kế kết cấu công trình Cầu, đường bộ

II

03/7/2018

123

Đình Hoàng  Long

17/10/1977

186519316

Định giá xây dựng

II

03/7/2018

03/7/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

124

Nguyễn Thế Anh

09/03/1977

182116173

Thiết kế kiến trúc công trình

II

03/7/2018

Lập quy hoạch xây dựng

II

125

Lê Huy Hải

06/07/1981

172008324

Định giá xây dựng

II

03/7/2018

03/7/2018

Quản lý dự án

III

126

Phan Bá Chiến

02/02/1978

183343399

Định giá xây dựng

II

03/7/2018

03/7/2018

Quản lý dự án

III

127

Đặng Quang Lực

08/09/1984

186175371

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

03/7/2018

128

Lâm Văn Anh

10/12/1982

182442353

Kỹ sư khảo sát địa chất

III

03/7/2018

129

Mai Xuân Hiếu

04/11/1987

186318388

Quản lý dự án

III

03/7/2018

130

Vương Phúc Hiền

15/03/1981

182413005

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi, thuỷ điện

II

03/7/2018

Quản lý dự án

II

131

Phan Thị Hải Hiền

06/06/1985

186223622

Định giá xây dựng

II

03/7/2018

132

Phạm Quang Hải

29/09/1984

186007567

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

03/7/2018

133

Phan Hải Quân

26/04/1980

187698996

Kiểm đinh  công trình  Cầu, đường bộ

III.

03/7/2018

134

Lê Quang Nam

10/03/1977

182141373

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

03/7/2018

Quản lý dự án

II

135

Nguyễn Quang Duy

22/01/1981

182420823

Quản lý dự án

II

03/7/2018

136

Trần Anh Điệp

12/02/1984

183427436

Quản lý dự án

II

03/7/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thủ lợi, Thuỷ điện

II

137

Nguyễn Thanh Hải

03/05/1976

187607766

Quản lý dự án

II

03/7/2018

138

Nguyễn Hữu Toàn

02/06/1981

183137670

Quản lý dự án

II

03/7/2018

139

Phạm Văn Trung

28/6/1982

182394402

Quản lý dự án

II

03/7/2018

140

Phạm Phi Long

13/12/1979

182216279

Quản lý dự án

II

03/7/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

141

Nguyễn Thị Đức

10/12/1974

181860730

Định giá xây dựng

II

03/7/2018

142

Lê Hoa

01/10/1985

187320542

Định giá xây dựng

II

03/7/2018

143

Nguyễn Quang Hà

01/05/1979

182244751

Khảo sát địa hình

II

03/7/2018

144

Nguyễn Nhật Anh

25/07/1976

182107642

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

03/7/2018

145

Lê Quang Đắc

01/09/1958

180007182

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

II

03/7/2018

146

Nguyễn An Liêm

20/09/1951

181573369

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

III

03/7/2018

147

Nguyễn Khắc Cường

25/06/1982

186030709

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cấp, thoát nước

II

03/7/2018

148

Nguyễn Quang Ngọc

27/03/1975

182060152

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi, Thuỷ điện

II

03/7/2018

149

Bùi Công Tân

24/11/1977

182114933

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

III

03/7/2018

150

Lê Văn Hiển

01/02/1981

182425818

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

III

03/7/2018

151

Trần Văn Dũng

10/10/1984

183399667

Thiết kế san nền, cấp thoát nước đô thị, đường trong đô thị

II

03/7/2018

152

Trần Thị Xuân Hương

04/02/1982

182489141

Định giá xây dựng

II

03/7/2018

153

Nguyễn Quang Vinh

06/10/1983

182505472

Thiết kế kiến trúc công trình

II

03/7/2018

Thiết kế quy hoạch xây dựng

II

154

Phạm Vĩnh Thắng

21/04/1983

182487773

Thiết kế kiến trúc công trình

II

03/7/2018

Thiết kế quy hoạch xây dựng

II

155

Nguyễn Thanh Tài

02/11/1982

182472678

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp

II

03/7/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

Định giá xây dựng

III

156

Trần Hữu Đắc

14/11/1989

183560197

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp

II

03/7/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

Định giá xây dựng

III

157

Nguyễn Văn Tiến

07/10/1989

186690193

Thiết kế kiến trúc công trình

III

03/7/2018

Thiết kế quy hoạch xây dựng

III

158

Trần Anh Đức

01/11/1987

186407416

Thiết kế kết cấu công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

III

03/7/2018

159

Phan Sỹ Khánh

01/11/1985

186127665

Thiết kế kiến trúc công trình

II

03/7/2018

Thiết kế quy hoạch xây dựng

III

160

Nguyễn Hào

18/8/1977

182134767

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

II

03/7/2018

Quản lý dự án

II

161

Trần Thanh Thủy

20/10/1963

18683453

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

II

03/7/2018

Quản lý dự án

II

162

Bạch Thanh Huyên

30/3/1978

182250592

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

II

03/7/2018

Quản lý dự án

II

163

Đinh Tuấn Mạnh

19/5/1979

182236862

Quản lý dự án

II

03/7/2018

164

Phạm Ngọc Nam

03/10/1988

186628023

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

III

03/7/2018

Quản lý dự án

II

165

Nguyễn Quốc Lập

10/05/1981

182487930

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

III

03/7/2018

Quản lý dự án

II

166

Trần Đại Nghĩa

22/02/1985

187895546

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

03/7/2018

Quản lý dự án

II

167

Trần Tiến Đạt Phương

03/11/1991

186834536

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

III

03/7/2018

Quản lý dự án

III

168

Nguyễn Thành Vinh

27/5/1979

182263328

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

II

03/7/2018

Quản lý dự án

II

169

Nguyễn Như Anh

22/4/1978

182114558

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

II

03/7/2018

Quản lý dự án

III

170

Hồ Vũ Anh

25/9/1989

186603762

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

III

03/7/2018

Quản lý dự án

III

171

Nguyễn Văn Ánh

20/4/1982

182530538

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

III

03/7/2018

172

Nguyễn Văn Thái

04/10/1986

186093631

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

03/7/2018

173

Nguyễn Hải Dương

19/10/1967

182163186

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

03/7/2018

Quản lý dự án

II

174

Nguyễn Ngọc Nam

29/05/1974

182179765

Thiết kế cơ điện công  trình DD&CN, đường dây và trạm biến áp

II

03/7/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình điện DD&CN, đường dây và trạm biến áp

II

175

Trịnh Thị Vân

01/06/1986

186413112

Định giá xây dựng

II

03/7/2018

176

Trần Quốc Bảo

20/03/1961

181902319

Kiểm định xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

Quản lý dự án

II

177

Đàm  Văn Thông

06/01/1976

182061216

Kiểm định xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

Định giá xây dựng

II

178

Nguyễn Văn Tiến

07/03/1977

182008642

Kiểm định xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

Lập, thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

179

Bùi Đình Hảo

17/02/1982

187408656

Kiểm định xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

Thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

Thẩm tra dư toán, quyết toán công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

180

Nguyễn Văn Toàn

10/07/1984

186076195

Khảo sát địa hình

II

13/8/2018

181

Lê Huy Ngọc

18/11/1982

182384116

Kiểm định xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

Thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

182

Hồ Xuân Hoà

10/03/1981

182372516

Kiểm định xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

Thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

183

Cao Tiến Long

19/12/1979

182231449

Kiểm định xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

Thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

184

Nguyễn Minh Châu

11/10/1992

186630951

Kiểm định xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

13/8/2018

Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

185

Võ Hồng Trường

15/01/1990

186664179

Kiểm định xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

13/8/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

Lập, thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

186

Hoàng Nghĩa Nam

25/08/1988

186347419

Khảo sát địa hình

II

13/8/2018

187

Nguyễn Hải Sơn

16/05/1989

186821094

Khảo sát địa chất

II

13/8/2018

188

Nguyễn Thái Bình

20/12/1966

181464051

Kiểm định công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

189

Nguyễn Quốc Dũng

26/02/1986

186110821

Kiểm định công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

190

Cao Hồng Tú

10/03/1978

182178401

Kiểm định công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

191

Phan  Văn Dương

31/08/1978

182186277

Kiểm định xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

Định giá xây dựng

II

192

Đặng Thái Nguyên

10/03/1984

186065043

Kiểm định xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

Thẩm tra thiết kế công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

193

Đinh Tiên Quyết

04/12/1987

186442050

Kiểm định Vật liệu xây dựng

II

13/8/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi, Thuỷ điện

II

194

Lê Công Thành

22/01/1977

182136404

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

195

Nguyễn Bá Phú

10/12/1977

182134860

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

196

Trần Văn Chung

05/10/1977

182122371

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Quản lý dự án

II

197

Mai Xuân Trường

31/05/1983

186071671

Quản lý dự án

II

13/8/2018

198

Lê Anh Tuấn

02/06/1988

186664089

Thiết kế công trình đường bộ

III

13/8/2018

199

Nguyễn Mạnh Hùng

07/04/1992

186887283

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

III

13/8/2018

200

Phạm thế Phi

10/10/1988

186485276

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

13/8/2018

201

Hồ Khánh Linh

03/12/1989

186858053

Thiết kế công trình Thuỷ lợi

III

13/8/2018

202

Dương Quốc Huy

01/08/1985

186196445

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

13/8/2018

203

Phạm Nối

26/03/1991

183846317

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

13/8/2018

204

Trần Mạnh Thường

19/12/1983

182532564

Thiết kế công trình Cầu, đường bộ

II

13/8/2018

Quản lý dự án

II

205

Hoàng Nhật Thành

07/07/1968

181958935

Khảo sát địa hình

II

13/8/2018

206

Hoàng Lê Đức

16/07/1987

186330099

Lập quy hoạch xây dựng

III

13/8/2018

207

Nguyễn Đình Bộ

05/02/1987

186512484

Định giá xây dựng

III

13/8/2018

208

Ngô Quốc Thăng

01/10/1970

181722024

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

II

13/8/2018

209

Vương Đình Ninh

13/06/1985

186246210

Lập thiết kế công trình Cầu, đường bộ

II

13/8/2018

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

210

Phạm Duy Canh

19/05/1970

183974031

Kiểm định xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

13/8/2018

211

Nguyễn Ngọc Kiên

08/10/1980

182384551

Lập quy hoạch xây dựng

II

13/8/2018

Thiết kế kiến trúc công trình

II

212

Hồ Thanh Tùng

27/05/1956

187250694

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

213

Nguyễn Đình Diện

16/08/1991

187067560

Quản lý dự án

III

13/8/2018

214

Bùi Hà Thanh

09/06/1965

181484522

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

13/8/2018

215

Phan Hải Quân

26/04/1980

187698996

Thiết kế công trình  Cầu, đường bộ

II

13/8/2018

Kiểm đinh  công trình  Cầu, đường bộ

II

216

Nguyễn Trung Kiên

26/08/1978

182259078

Quản lý dự án

III

13/8/2018

217

Nguyễn Tiến Thảo

10/10/1981

182336227

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Hạ tầng kỹ thuật

II

218

Trần Quang Thái

06/09/1974

181981512

Kiểm đinh  công trình  Cầu, đường bộ

III

13/8/2018

219

Nguyễn Xuân Huy

25/02/1982

182505150

Thiết kế công trình  Cầu, đường bộ

II

13/8/2018

220

Lưu Văn Hải

14/01/1989

186499187

Thiết kế công trình  Thuỷ lợi

III

13/8/2018

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

III

221

Nguyễn Văn Cường

31/05/1983

186021924

Thiết kế công trình  Thuỷ lợi

II

13/8/2018

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Thuỷ lợi

II

222

Hà Thị  Hồng Nhung

21/03/1982

182472622

ĐỊnh giá xây dựng

II

13/8/2018

223

Vũ Nam Thành

29/06/1977

182134678

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

13/8/2018

224

Nguyễn Huy Phong

25/07/1965

181325087

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

13/8/2018

225

Trần Anh Trung

26/12/1971

181559969

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

13/8/2018

226

Võ Văn Nam

06/10/1986

186335802

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

13/8/2018

227

Dương Khánh Chương

17/09/1982

182493800

Thiết kế quy hoạch xây dựng

II

13/8/2018

228

Dương Mạnh Cường

25/05/1985

186127595

Thiết kế kiến trúc công trình

II

13/8/2018

229

Lê Quang Huy

10/11/1973

186519994

Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

13/8/2018

230

Nguyễn Văn Linh

08/12/1990

186621175

Giám sát công tác xây dựng công trình Cấp thoát nước

III

27/9/2018

231

Phạm Hồng Sơn

02/09/1982

186061138

Giám sát công tác xây dựng công trình Thuỷ lợi

II

27/9/2018

232

Nguyễn Duy Ngọc

28/02/1985

186249234

Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

27/9/2018

233

Nguyễn Trung Độ

27/08/1992

187106524

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

III.

27/9/2018

234

Trương Thiên Minh

18/03/1967

181434099

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

II

27/9/2018

235

Trần Minh Long

17/04/1969

181808168

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

II

27/9/2018

236

Nguyễn Trọng Hoàn

15/04/1959

182178626

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

II

27/9/2018

237

Phùng Thế Lê

20/02/1977

182136499

 Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

27/9/2018

238

Ngô Sỹ Thắng

19/06/1979

182243698

 Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

27/9/2018

239

Nguyễn Anh Tuấn

25/09/1977

194025778

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

II

27/9/2018

240

Trịnh Xuân Hường

15/10/1966

182273471

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

II

27/9/2018

241

Trương Công Giáp

10/11/1989

186827197

 Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu

III

27/9/2018

 Giám sát công tác xây dựng công trình  Đường bộ

II

212

Ngô Phú Nho

20/10/1974

181999237

 Thiết kế công trình Đường bộ

II

27/9/2018

243

Hồ Văn Minh

12/10/1974

187070652

 Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

27/9/2018

244

Nguyễn Mạnh Hà

17/07/1975

182179850

 Quản lý dự án

II

27/9/2018

 Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

245

Trần Bá Tài

10/07/1982

186054959

 Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

27/9/2018

246

Nguyễn Ngọc Văn

21/11/1987

183495330

 Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

27/9/2018

247

Phan Duy Dương

02/09/1957

180084701

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

II

27/9/2018

248

Trần Văn Nam

24/08/1980

182288768

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

27/9/2018

249

Nguyễn Mạnh Hùng

08/08/1976

182133709

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

27/9/2018

250

Nguyễn Văn Giáp

08/09/1984

186110916

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

27/9/2018

251

Phan Công Kiên

09/07/1980

182241027

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

27/9/2018

252

Phạm Đức Long

08/12/1983

182456563

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

27/9/2018

253

Thái Doãn Ngọc

10/01/1985

186244749

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

27/9/2018

254

Bùi Đức Lâm

12/01/1964

182049865

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

27/9/2018

255

Võ Tuấn Anh

17/11/1984

186119133

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

27/9/2018

256

Phạm Thanh Ngọc

01/04/1982

182252608

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

27/9/2018

257

Trần Tuấn Dũng

08/12/1985

186197240

Thiết kế quy hoạch xây dựng

III

27/9/2018

Thiết kế kiến trúc công trình 

III

258

Lê Ngọc Dũng

22/10/1986

186356934

Thiết kế quy hoạch xây dựng

III

27/9/2018

Thiết kế kiến trúc công trình 

III

259

Phạm Văn Mạnh

16/01/1990

187077408

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Thuỷ lợi

III

27/9/2018

260

Nguyễn Đức Dũng

27/10/1971

182809219

 Khảo sát địa hình 

II

27/9/2018

261

Mạnh Trọng Hà

12/04/1991

186776313

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

III

27/9/2018

262

Lê Anh Tuấn

01/01/1988

186712372

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

III

27/9/2018

263

Võ Văn Hoà

19/10/1979

182269180

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

III

27/9/2018

264

Nguyễn Văn Quý

21/05/1955

186915101

 Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng và Công nghiệp

II

27/9/2018

265