Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Kế hoạch tuyên tuyền cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng Nghệ An tích cực tham gia cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp năm 2020
Quyết định số 3875/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020.
Quyết định số 2082/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025
Quyết định số 4313/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng duyên hải tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến 2050, tỷ lệ 1/50.000.
Quyết định số 4566/QĐ-UBND ngày 12/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Nam Thanh Bắc Nghệ đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu