Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Văn bản số 1713/SXD-GĐCL ngày 01/6/2021
Văn bản số 1713/SXD-GĐCL ngày 01/6/2021 V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2021
Văn bản số 625/SXD-QLXD ngày 03/3/2021
Văn bản số 625/SXD-QLXD ngày 03/3/2021 V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 751/KH-UBND về giảm thiểu chất thải nhựa ra môi trường
Văn bản số 626/SXD-QLXD ngày 03/3/2021
Văn bản số 626/SXD-QLXD ngày 03/3/2021 v/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025
Công bố kết luận kiểm định chất lương công trình và di chuyển người, tài sản ra khỏi nhà chung cư xuống cấp nguy hiểm tại Khu B Khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh
Văn bản số 8413/UBND-CN ngày 28/11/2020 của UBND tỉnh Nghệ An và Văn bản số 3478/SXD-GĐCL ngày 24/11/2020 của Sở Xây dựng Nghệ An
Văn bản số 486/SXD-GĐCL ngày 28/2/2020
Văn bản số 486/SXD-GĐCL ngày 28/2/2020 V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Văn bản số 389/SXD-TTr ngày 17/2/2020
Văn bản số 389/SXD-TTr ngày 17/2/2020 V/v đôn đốc, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn
Văn bản số 2741/SXD-HĐXD ngày 05/9/2019
Văn bản số 2741/SXD-HĐXD ngày 05/9/2019 V/v phổ biến tài liệu hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2017/BXD
Văn bản số 2591/SXD-TTr ngày 26/8/2019
Văn bản số 2591/SXD-TTr ngày 26/8/2019 V/v tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu