Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục Cấp giấy phép di dời công trình Cấp phép xây dựng
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Cấp phép xây dựng
Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng Cấp phép xây dựng
Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng Cấp phép xây dựng
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho dự án Cấp phép xây dựng
Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết đô thị (lập mới và điều chỉnh) Quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật
Thủ tục thẩm định Đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn, quy hoạch chung đô thị mới (lập mới và điều chỉnh) Quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật
Thủ tục lựa chọn địa điểm khảo sát lập quy hoạch xây dựng dự án trình UBND tỉnh phê duyệt. Quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật
Thủ tục thẩm định Hồ sơ Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với tài sản là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo Cấp phép xây dựng
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng Cấp phép xây dựng
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Cấp phép xây dựng
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Cấp phép xây dựng
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Cấp phép xây dựng
Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến. Cấp phép xây dựng
Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Cấp phép xây dựng
Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng. Cấp phép xây dựng
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Cấp phép xây dựng
Thủ tục thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch phân khu đô thi và quy hoạch chi tiết đô thi (lập mới và điều chỉnh) Quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật
Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù (lập mới và điều chỉnh) Quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật
<<   <  1  2  >  >>