Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
456/QĐ-BXD 28/05/2019 Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28/05/2019 về việc công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện Tải về
1402/SXD-QLN 03/07/2018 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý các công trình xây dựng không phép, sai phép Tải về
51/2016/NQ-HĐND 16/12/2016 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
46/2017/QĐ-UBND 31/05/2017 Quyết định về việc ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ; nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
45/2017/QĐ-UBND 31/05/2017 Quyết định về việc ban hành Khung giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
273/SXD-KTKH 05/03/2013 Công văn số 273/SXD-KTKH V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới từ 01/01/2013 Tải về
551/BXD-KTXD 02/04/2013 Công văn số 551/BXD-KTXD về hướng dẫn điều chỉnh chí phí phân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP Tải về
07/2012/TT-BXD 26/10/2012 Thông tư số 07/2012/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam Tải về
01/2013/TT-BXD 08/02/2013 Thông tư số 01/2013/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Tải về
01/2012/TT-BXD 08/05/2012 Thông tư số 01/2012/TT-BXD hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam Tải về
17/2013/TT-BXD 30/10/2013 Thông tư số 17/2013/TT-BXD về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng Tải về
84/2016/QĐ-UBND 27/12/2016 Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
68 /2013/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định số 68 /2013/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
1173/QĐ-BXD 26/12/2012 Quyết định số 1173/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) Tải về
1172/QĐ-BXD 26/12/2012 Quyết định số 1172/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sủa đổi và bổ sung) Tải về
13/2013/TT-BXD 15/08/2013 Thông tư số 10/2013/TT-BXD về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình Tải về
10/2013/TT-BXD 25/07/2013 Thông tư số 10/2013/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng Tải về
<<   <  1  >  >>